Ako predchádzať haváriám IT systémov

09. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Ako predchádzať haváriám IT systémov. Podľa analytikov Gartner dvaja z piatich podnikateľov či firiem, ktorí majú negatívne skúsenosti z havárie IT systému  a straty dát, do piatich rokoch skrachujú, skončia s podnikaním. Aké sú praktické skúsenosti Veritasu s takýmito užívateľmi, ktorých sa dotkla havária IT systému?

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.