Ako sa dostať z lavíny údajov a dát

29. 07. 2006 | 12/2002 | Comments [0]

Ako sa dostať z lavíny údajov a dát. V súčasnosti sa vrcholoví manažéri pre informačné technológie vážne zaoberajú elektronickým obchodovaním.

Ako sa dostať z lavíny údajov a dátV súčasnosti sa vrcholoví manažéri pre informačné technológie vážne zaoberajú elektronickým obchodovaním. Pre tých, ktorí budú úspešní, to znamená zamyslieť sa nad veľkým množstvom údajov a ich infraštruktúrou. Spoločnosť GartnerGroup odhaduje, že v roku 2004 budú podniky musieť spracovať 30-krát viac údajov ako v roku 1999. Iba tie podniky, uspejú v elektronickom obchodovaní, ktoré dokážu efektívne spracovať dostupné údaje. V nasledujúcich riadkoch skúmame problémy, ktoré sa týkajú prívalu údajov vyplývajúcich z aktivít v oblasti elektronického obchodovania, a prinášame možné riešenia.

ČO JE VEĽA

V roku 2000 sa podniky začali vážne zaoberať elektronickým obchodom. Nedávna štúdia spoločnosti GartnerGroup, na ktorej vypracovaní sa zúčastnili vysoko postavení riadiaci IT pracovníci, zistila, že elektronické obchodovanie je jednoznačne tohtoročnou IT prioritou. Spoločnosti chcú mať svoje systémy elektronicky sprostredkovaného obchodovania funkčné, aby mohli úspešne konkurovať v novom ekonomickom prostredí. Umožniť elektronické obchodovanie je pre manažérov IT hlavnou úlohou na tento rok, ale čo bude nasledovať? Akým výzvam budú musieť IT riadiaci pracovníci čeliť, keď si podniky splnia svoje súčasné ciele implementácie elektronického obchodu? Ďalšou výzvou bude riadenie obrovskej explózie údajov, ktorá hrozí, že zaplaví podniky v nasledujúcich niekoľkých rokoch.

Ako sme už uviedli, spoločnosť GartnerGroup odhaduje, že v roku 2004 budú musieť podniky spracovať 30-krát viac údajov v porovnaní s rokom 1999. V roku 2005 bude priemerný podnik schopný úspešne zvládnuť spracovať 100 terabytov údajov. Najpriebojnejšie firmy sa pokúsia o spracovanie 500 terabytov. Čo robia organizácie pre to, aby boli pripravené na očakávanú záplavu údajmi? Budú mať za päť rokov systémy, ktoré budú schopné ľahko zozbierať, uchovať a urobiť použiteľnými 100 (alebo viac) terabytov údajov? Pred tým, ako odpovieme na tieto otázky, sa musíme pozrieť na príčiny takejto explózie údajov.

POTREBA INTEGRÁCIE ÚDAJOV

K riešeniu riadenia údajov potrebuje organizácia integrovať rôzne zdroje podnikových údajov. Operácie elektronického obchodu generujú samotné webové stránky, elektronická pošta, chat a ďalšie. Kontakt so zákazníkom zabezpečený napríklad call centrom poskytuje údaje o správaní zákazníka. Niektoré podniky tiež integrujú demografické údaje s ich internými údajmi o zákazníkoch. Aby sa získal kompletný obraz o finančných a prevádzkových výsledkoch, musia sa taktiež integrovať údaje z interných systémov (ako sú napríklad ERP a systém dodávateľských kanálov).

ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Všetky tieto zdroje prispievajú k nárastu množstva údajov, ale hlavným impulzom pre rast množstva údajov je elektronický obchod. Keď sa podniky začnú prezentovať na internete, vznikne úplne nový zdroj zákazníckych a prevádzkových údajov. Vždy keď návštevník internetovej stránky klikne na linku, urobí nákup, alebo požiada o viac informácií, zaznamenajú sa určité údaje. Súhrn všetkých pohybov návštevníka webovej stránky sa nazýva clickstream. Clickstream údaje poskytujú záznam správania sa zákazníka na úrovni, ktorá nikdy predtým nebola možná. Je veľmi pravdepodobné, že podnik, ktorý sleduje každý krok svojho zákazníka na webovej stránke, bude zrazu čeliť narastaniu gigabytov (terabytov) údajov.

Činnosti spojené s elektronickým obchodom nie sú jediným zdrojom rastúceho prílevu údajov. Zákaznícke údaje pochádzajú z množstva iných zdrojov, pričom podniková webová stránka je iba jedným z nich. Nákup údajov a získavanie údajov z poštových objednávok musia byť integrované s údajmi z internetu. Aby sa dosiahol komplexný pohľad na správanie zákazníka, musia byť údaje poskytnuté oddelením služieb zákazníkom o sťažnostiach a požiadavkách zákazníkov integrované s údajmi o nákupoch a nákupných návykoch.

VNÚTORNÉ PROCESY

Spolu s údajmi od zákazníkov potrebujú podniky spracovať údaje získané zo svojej činnosti. Takéto údaje pochádzajú zo všetkých vnútorných podnikových aktivít, ako sú napríklad výroba, financie, personálne oddelenie atď. Tieto aktivity sú rozhodujúcimi pre prežitie podniku a výsledné údaje sa musia zozbierať aby vznikol pravdivý obraz o výsledkoch spoločnosti. Zvyšujúca sa komplexnosť údajov získaných od zákazníkov a z činnosti podniku i rastúci počet zdrojov údajov znamená pre každý podnik nevyhnutnosť mať akčný plán na zber a deľbu informácií. Tí, ktorí ho mať nebudú, premeškajú príležitosť vybudovať silnú konkurenčnú výhodu.

VAROVANIA ANALYTIKOV

Odhady analytikov o raste údajov sú prekvapujúce. Nepochybne však budú mnohé organizácie ignorovať tento problém a zákonito zlyhajú pri zavádzaní nevyhnutných riešení. Možno sa niekde nazdávajú, že už zhromažďujú dostatok údajov a že nestojí za to vynakladať úsilie na začlenenie ďalšieho clickstreamu údajov od zákazníkov. V iných podnikoch si môžu zas myslieť, že ich existujúci systém zvládne rastúce množstvo údajov, alebo nechajú jednotlivé podnikové útvary rozhodovať, ako spracovať svoje údaje bez toho, aby ich integrovali do údajov na celopodnikovej úrovni.

Nanešťastie, organizácie, ktoré sa strategicky nepripravia čeliť výzve v podobe veľkého množstva údajov, premeškajú príležitosť na vytvorenie veľkej konkurenčnej výhody. Spoločnosť GartnerGroup sa domnieva, že podniky si budú vo zvýšenej miere konkurovať na báze ich schopnosti zúžiť “vedomostnú medzeru”, teda rozdiel medzi údajmi dostupnými pre podnik a údajmi, ktoré je podnik schopný efektívne využiť.

VZŤAH SO ZÁKAZNÍKMI

Veľké podniky poznajú svojich zákazníkov najmä prostredníctvom údajov o nich. Majitelia malých obchodíkov na rohu ulice majú výhodu osobného kontaktu so zákazníkmi a možnosť budovať dobré vzťahy s nimi. Ak chce veľká organizácia budovať podobné vzťahy so svojimi zákazníkmi, vyhovieť požiadavkám zákazníkov a získať si ich lojalitu, musí to robiť analyzovaním dostupných údajov o zákazníkoch a konať na základe poznatkov, ktoré z nich získa. Organizácia, ktorá ignoruje hodnotu týchto údajov je preto znevýhodnená v procese získavania a udržania si zákazníkov.

KOMPLEXNÝ POHĽAD

Jedným z najdôležitejších faktorov schopnosti podniku poznať svojich zákazníkov je komplexný pohľad na zákazníka. Aby bolo možné získať celkový obraz o zákazníkoch, musia sa údaje zhromaždiť zo všetkých zdrojov a zo všetkých útvarov organizácie. Napríklad zákazník X si kúpi produkt prostredníctvom podnikovej webovej stránky. Zákazník X sa potom pokúsi produkt vrátiť v jednej z podnikových predajní. Ak si zamestnanec predajne nie je schopný overiť nákup zákazníka X prostredníctvom webovej stránky, neumožní sa zákazníkovi X zakúpený produkt vrátiť. Zákazník X pravdepodobne nebude spokojný a organizácia tým môže stratiť cenný opakovaný nákup. Organizácie, ktoré zavádzajú integrovanú zákaznícku databázu, získajú jednoznačnú konkurenčnú výhodu. Spoločnosť GartnerGroup predpokladá, že v roku 2003 bude mať iba menej ako 20 % spoločností z rebríčka Global 1000 centralizovanú zákaznícku databázu.

Techniky získavania údajov

Podnik, ktorý úspešne sleduje zákaznícke údaje, bude schopný nájsť príležitosti, ako zvýšiť príjmy od existujúcich zákazníkov. Techniky získavania údajov umožnia organizácii lepšie sa zamerať na zákaznícku základňu jej rozdelením na menšie a menšie segmenty. Podniky vyzbrojené väčším poznaním týchto jednotlivých malých segmentov budú schopné predpovedať, ktorý z ich produktov alebo služieb si zákazník kúpi, a preto sa sústredia na ich predaj. Bez podobne solídnej zákazníckej databázy nie sú tieto techniky predaja možné.

Web personalizácia

Schopnosť spracovať zákaznícke údaje tiež ovplyvní schopnosť podniku zvýšiť lojalitu zákazníka na internete, ktorý sa v súčasnosti javí ako rozhodujúci faktor pre elektronické obchody. V nedávnej štúdii spoločnosti McKinsey & Co sa zistilo, že spoločnosti utrácajú 250 dolárov na marketing a inzerciu, aby získali jedného internetového zákazníka. Rozumným využitím zákazníckych údajov sa organizácie môžu vyhnúť týmto vysokým nákladom prostredníctvom podpory opakovaného predaja existujúcim zákazníkom. Ako sme už spomenuli, sledovanie clickstreamu údajov umožňuje podniku podrobne poznať svojich zákazníkov a dokonca umožňuje personalizáciu nákupných skúseností. Napríklad umiestnenie produktu na webovej stránke môže byť prispôsobené každému zákazníkovi v závislosti od preferencií a nákupného správania. Podľa spoločnosti GartnerGroup v roku 2003 webové stránky takmer 85 % spoločností Global 1000 budú používať určitú formu personalizácie. Tí, ktorí uspejú, budú mať najlepšiu šancu pritiahnuť opakovane zákazníkov na svoje webové stránky a prežiť napriek úpadku predaja prostredníctvom internetu.

SAMOOBSLUHA

S technologickým riešením spracovania zákazníckych údajov bude podnik schopný ponúknuť zákazníkovi “samoobsluhu” prostredníctvom webu. Webová “samoobsluha” môže byť pomyselným vrcholom spokojnosti zákazníkov, pretože im umožňuje nalogovať sa do systému kedykoľvek im to vyhovuje, urobiť rôzne zmeny svojho konta, prípadne oznámiť problémy. Takáto samoobsluha môže tiež podniku ušetriť peniaze zredukovaním množstva zamestnancov call centra (prípadne eliminovať call centrum úplne). Je samozrejmé, že takáto samoobsluha prostredníctvom webu si vyžaduje sofistikované technologické riešenie a podrobnú znalosť zákazníka. Tu opäť platí, že organizácie, ktoré uspejú na tejto vyspelej úrovni služieb, budú mať značnú výhodu pred svojou konkurenciou. Od organizácií sa čoraz viac žiada, aby sa zamerali na prostredie okolo seba a posilnili svoje vzťahy s inými organizáciami. Spolupráca a partnerstvo sú sloganom budúcnosti. Hoci to nemusí byť jasné na prvý pohľad, údaje hrajú v tomto trende významnú úlohu. V blízkej budúcnosti budú podniky musieť byť schopné podeliť sa o svoje interné údaje s distribútormi, obchodnými partnermi a pravdepodobne dokonca s priamou konkurenciou.

B2B BURZY

Na konci moderného spektra deľby informácií budú B2B burzy nútiť podniky hľadať nové spôsoby nákupu a predaja. B2B burzy sú on-line sprostredkovateľmi, ktorí spájajú mnohých kupujúcich a predávajúcich s cieľom formovať efektívnejšie trhy. Podľa spoločnosti Forrester Research je hlavnou výhodou modelu B2B transakcií to, že umožňuje okamžité šírenie informácií. Informácie sa vlastne stávajú hodnotnejšími, keď sa zdieľajú medzi partnermi. Firmy sa stávajú otvorenejšími, šíriac všetky údaje okrem tých, ktoré potrebujú utajiť. Napríklad každý podnik, ktorý predáva prostredníctvom B2B búrz, bude musieť poskytnúť svoj katalóg a inventárne údaje tejto burze a následne jej kupujúcim a predajcom. Ak sa burza usporadúva ako aukcia, bude každý účastník poznať komplikovanosť procesu cenovej ponuky a výslednú cenu, za ktorú sa produkty a služby predali. Je potrebné uviesť, že podnik bude mať ťažkosti zúčastniť sa na B2B burzách údajov, ak sú jeho vnútorné údaje nedostupné alebo nepoužiteľné. Podniky musia byť tiež pripravené získať a analyzovať hodnotné informácie prúdiace B2B burzami, aby mohli lepšie porozumieť svojim zákazníkom a konkurentom.

VZŤAHY S PARTNERMI

Dokonca ani ak sa podnik nezúčastní na novej vlne B2B transakcií, bude musieť byť schopný deliť sa o údaje so svojimi distribútormi, aby mohol efektívnejšie pracovať so svojimi obchodnými partnermi. Napríklad mnoho on-line podnikov začína predávať svoje produkty prostredníctvom webových stránok tretích osôb, ktoré ponúkajú produkty viacerých dodávateľov. Podľa spoločnosti GartnerGroup podniky, ktoré sa nedokážu deliť o vnútornú ponukovú sieť údajov a usporiadať významné údaje v roku 2001, nebudú schopné dosiahnuť “preferovaného štatútu” s týmito obchodnými partnermi. Obchodní partneri potrebujú presné informácie, aby mohli robiť ponuky konečným zákazníkom. A organizácie, ktoré nebudú schopné poskytnúť nevyhnutné údaje, budú opäť znevýhodnené v porovnaní s konkurenciou.

PODNIKATEĽSKÉ MODELY

V súčasnosti sú dvoma najhorúcejšími business modelmi novej ekonomiky B2B transakcie a ASP (aplication service provider). Ako sme už vyššie spomenuli, B2B transakcia sa prejavuje ako on-line trh spájajúci mnoho nakupujúcich a predávajúcich. ASP v podstate “prenajíma” aplikácie v oblasti elektronického obchodovania iným spoločnostiam preberajúc na seba zodpovednosť za riadenie a údržbu aplikácie. Navyše mnoho veľkých podnikov si vyberie pre vstup do týchto obchodných modelov buď vytvorenie obchodnej jednotky v rámci podniku, alebo spoluprácu s inými firmami formou založenia spoločnej jednotky. Každý podnik, ktorý mieni stať sa B2B burzou alebo ASP podnikom musí mať dobre a v predstihu pred otvorením dverí klientom spracovaný plán na riadenie údajov. Riadenie údajov je najdôležitejším centrom služieb poskytovaných týmito obchodnými modelmi.

Ako sa stať ASP

Pre ASP je riadenie zákazníckych údajov také dôležité, ako riadenie zákazníckych aplikácií. Vyplývajúc z konkurenčného prostredia, v ktorom ASP operujú, musia sa špeciálne zamerať na bezpečnostné opatrenia, ktoré udržujú ich rôznorodé zákaznícke údaje oddelene a v bezpečí. ASP musia tiež pomôcť klientom integrovať svoje údaje s údajmi, ktoré už ich klienti majú. To môže byť veľmi zložité, ak klienti využívajú údaje viacerých ASP. K tomu všetkému musia byť ASP zdatné v technikách dátových presunov, aby mohli úspešne začleniť zákaznícke údaje do nových aplikácií. ASP, ktorým chýbajú sofistikované technológie riadenia údajov, nebudú schopné ponúknuť flexibilitu a bezpečnosť vyžadovanú klientmi.

AKO SA STAŤ B2B BURZOU

Na druhej strane, B2B burzy potrebujú zhromaždiť katalógové a súpisné údaje od ich dodávateľov a potom poskytovať tieto údaje záujemcom prostredníctvom webovej stránky. Zhromažďovanie týchto údajov zaberá viac času a je zložitejšie ako sa na prvý pohľad zdá a vyžaduje potrebu zlúčiť mnohé rozdielne katalógové formáty a ich neustály update. Taktiež B2B burzy potrebujú získať hodnotné údaje o nakupujúcich, dať im požadovanú formu a ponúknuť ich dodávateľom, ktorí ich potom môžu použiť na zlepšenie svojej produktovej ponuky. Podľa spoločnosti GartnerGroup, rokom 2002 sa budú B2B burzy rozlišovať ponukou prístupu k údajom o správaní zákazníkov v reálnom čase.

Je jasné, že jedným z hlavných bodov dôležitých pre úspech ASP a B2B búrz je sofistikované riadenie údajov. A kto vie, čo môžu nové modely elektronického obchodovania priniesť v nasledujúcich rokoch? Akúkoľvek budú mať formu, bezpochyby sa budú najviac spoliehať na informácie ako konkurenčný tromf. Súčasné zavádzanie dobrých riešení pre riadenie údajov pripraví organizácie na úspech v novom ekonomickom prostredí.

AKO ČELIŤ VÝZVE

Po načrtnutí výhod pripravenosti na blížiacu sa explóziu údajov sa teraz zameriame na technológie, ktoré môžu vyriešiť tento problém a zreálniť dosiahnutie úspechu. Napriek tomu, že technické detaily skladovania údajov a obchodná “inteligencia” presahujú rámec tohto článku, akékoľvek riešenie si podnik zvolí, bude musieť vyhovieť určitým kritériám. V nasledujúcej časti sa zameriame na popis úspešného technologického riešenia na riadenie množstva údajov v objeme terabytov.

Vo výbere dátových riešení potrebuje podnik opatrne zvážiť nielen súčasné, ale aj budúce potreby. Ak je riešenie od začiatku projektované na rozširovanie, bude podnik schopný spracovať väčší objem údajov jednoduchým pridaním hardvéru. Nesprávne naprojektované riešenie bude obsahovať skryté limity rozšírenia. Toto riešenie sa bude musieť prepracovať, alebo úplne nahradiť pri vysokých nákladoch v prípade dosiahnutia týchto limitov.

VYSOKÁ VÝKONNOSŤ

Ako keby veľké množstvo údajov nebolo samo osebe veľkou výzvou, budú podniky vyžadovať vzrastajúcu agilnosť a prístupnosť od aplikácií, ktoré sú integrované s ich masívnym dátovým skladom. V prípade analyzovania výkonu podniku, chcú mať organizácie možnosť prístupu k dôležitým údajom takmer okamžite, namiesto čakania na výsledky deň alebo dokonca týždeň. Webovo založená “samoobsluha” zákazníkov vytvára dopyt po prístupe k údajom v reálnom čase. Techniky personalizácie webovej stánky pracujú na základe analyzovania clickstreamových údajov automaticky s každým kliknutím, ako ďalší z faktorov určujúci nákupnú skúsenosť.

Kým objem údajov v podniku postupom času narastá, dodatočné IT náklady sa znižujú. Podniky chcú využívať nízko nákladové IT hneď, ako je to možné. Často najlepšie výsledky v pomere nákladov na výkonoch v problematike veľkého množstva údajov sa nedosahujú prostredníctvom veľkých, monolitických serverov. Rozložená a paralelná hardvérová skladba ponúka najlepší pomer nákladov na výkone. Podniky musia byť schopné využívať kombinácie nízkych nákladov a vysokej výkonnosti bez strácania nákladovej výhodnosti v oblasti nákladného a komplexného aplikačného úsilia.

Robustnosť

Vo svete obchodu, ktorý dnes pracuje podľa rozvrhu 24×7, sú súčasné dátové riešenia neudržateľné. Globálny dopyt po podnikových skladoch údajov robí z vysokej dostupnosti kľúčový komponent každého riešenia. Zamestnanci, zákazníci a partneri na celom svete vyžadujú prístup k podnikovým údajom pri každej príležitosti a riešenie, ktoré spoľahlivo dosiahne tieto požiadavky dostupnosti. Primerané dátové prostredie, robustnosť a dostupnosť sa môžu ľahko uskutočniť. Extrémna prebytočnosť je luxusom, ktorý si podniky v problematike veľkého množstva údajov nemôžu dovoliť, a preto sa musí robustnosť naprojektovať opatrne. Hlavné vzory a mechanizmy, ktoré nakoniec dodajú robustnosť v aplikáciách podnikových údajov, sú koncepčne jednoduché, ale stále neslávne známe v oblasti implementácie, špeciálne v prostredí veľkého množstva údajov. Dobre navrhnutý paralelný systém môže zabezpečiť robustnosť cez tieto bežné vzory v mnohých technicky komplexných, aplikačno-nezávislých komponentoch podnikových systémov.

Integrácia

Integrácia údajov z počiatočných systémov s údajmi z konečných systémov je rozhodujúca pre úspech ktoréhokoľvek strategického technologického podnetu, ktorý organizácia prevezme. Okrem toho podnik nemôže nechať individuálne kanály alebo obchodné úseky, aby sa stali “silom” informácií, pretože podkopú existujúce úsilie plnej synergie všetkých oblastí organizácie. Riešenia riadenia údajov musia obsahovať plán integrovania údajov zo všetkých interných podnikových a zákazníckych systémov. Tieto systémy sa často líšia v niekoľkých dimenziách: geografii, charakteristike dostupnosti a hardvérovej a softvérovej platforme. Výber a integrovanie údajov z týchto rôznorodých systémov je dnes dvojnásobnou výzvou v prostredí veľkého množstva údajov. Vysoko zdatný a flexibilný ETL systém je absolútnou nevyhnutnosťou.

Nízke náklady vlastníctva

Keď sa k hore uvedeným typickým znakom aplikácií veľkého množstva údajov pridajú požiadavky na nízke náklady na vlastníctvo, odrazu sa riešenia zdajú nedosiahnuteľné. Bezpochyby súčasná optimalizácia týchto typických znakov je náročná, ale nie nemožná. Ak si organizácia osvojí filozofiu “vybuduj to raz, vybuduj to dobre” a spojí sa s predajcami s preukázanými záznamami o riešeniach problému veľkého množstva údajov, bude úspora nákladov sprevádzať rozšíriteľnosť, vysokú výkonnosť, robustnosť, a integráciu podnikových údajov. Zavádzaním dátových riešení, ktoré obsahujú tieto typické znaky, bude podnik schopný eliminovať technologické obmedzenia vyplývajúce z jeho rastu. Jeho systémy budú schopné ľahko obsiahnuť viac zákazníkov, viac transakcií a viac užívateľov. Úspešné podniky, ktoré čelia problému veľkého množstva údajov správnym riešením, budú pokračovať v dosahovaní úspechov.

JOZEF ŠUPŠÁK


Write review