Ako správne budovať dátové sklady

29. 08. 2006 | 2/2003 | Comments [0]

Ako správne budovať dátové sklady. Budovanie dátových skladov a  riešení Business Intelligence (BI) prechádza niekoľkými fázami. Od inicializácie projektu cez návrh riešenia (dizajnu) až po uvedenie dátového skladu do ostrej prevádzky.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.