Ako vybrať dodávateľa pre úložný systém

20. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Ako vybrať dodávateľa pre úložný systém. Nájsť toho pravého dodávateľa pre úložný systém je v súčasnosti kritickou úlohou pre stále viac rastúci počet IT oddelení. V prostredí, kde sa údaje zdvojnásobujú každým rokom, starý prístup k ukladaniu údajov nestíha sledovať nové trendy a architektúra ukladania údajov sa tak stáva hlavnou, často strategickou úlohou.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.