ARCHIVÁCIA DÁT

09. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

ARCHIVÁCIA DÁt. Pojem archivácia dát sa stal súčasťou bežnej IT terminológie. Stále je však veľa ľudí, ktorí si nie celkom uvedomujú rozdiel medzi archiváciou dát a zálohovaním.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.