Archivácia verzus zálohovanie

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Archivácia verzus  zálohovanie. Z užívateľského hľadiska sú najzaujímavejšie a najžiadanejšie informácie obvykle práve tie, ktoré boli, bez ohľadu na formu získania, do informačného systému vložené ako posledné.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.