Business Intelligence a dolovanie dát

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Business Intelligence a dolovanie dát. Hovorí sa, že dáta sú najväčším pokladom každej firmy. Na ich podklade sa manažment rozhoduje, či pokračovať v nastolenej vízii a stratégii firmy konkrétnou operatívou a začať produktové či marketingové kampane, alebo ju prehodnotiť a definovať novú.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.