ECM: současnost a trendy z různých pohledů

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

ECM: současnost a trendy z různých pohledů. ECM systémy a jejich součásti představují dlouhodobou investici. Nejde přitom pouze o finanční, technické a lidské zdroje, ale především o data, která bude potřeba využívat za rok, za pět let, ale třeba i za několik desítek let.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.