HP: Najvýkonnejšie diskové subsystémy

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

HP: Najvýkonnejšie diskové subsystémy. Tak ako vo všetkých oblastiach IT, aj oblasť diskových polí prežíva v súčasnosti technologický a najmä výkonnostný boom.

Najvýkonnejšie diskové subsystémyTak ako vo všetkých oblastiach IT, aj oblasť diskových polí prežíva vsúčasnosti technologický anajmä výkonnostný boom. Objavujú sa tiež názory, že výkonnosť niektorých diskových subsystémov je už taká vysoká, že ju vreálnej prevádzke ani nemožno využiť. Paralelu nemusíme hľadať ďaleko. Stačí, ak si ako príklad zoberieme automobilový priemysel. Aj tu je totiž na trhu množstvo áut sparametrami, ktoré presahujú „bežnú využiteľnosť“. Ztohto dôvodu je napríklad limitovaná maximálna rýchlosť na 250 km za hodinu, a to najmä zdôvodu bezpečnosti. Na druhej strane výkon motora veľmi dobre využijete napríklad pri predbiehaní. Keďže vpočítačovom svete vám nehrozia žiadne pokuty za rýchlosť, môžete uháňať tak rýchlo, ako to vaše zariadenie dovolí.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review