HP StorageWorks D2D Backup System

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Zálohovanie je dnes veľmi aktuálna téma. Žiaľ, niektorí používatelia objavia jeho zmysel až vtedy, keď prídu o všetky svoje dáta.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.