IBM: Miesto evolučného kroku, revolučný skok

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

IBM: Spoločnosť IBM ohlásila 12. októbra dve nové rodiny pamäťových diskových systémov, ktoré vypĺňajú medzeru medzi nekompatibilnými zariadeniami najvyššej a strednej triedy.

Miesto evolučného kroku, revolučný skok

Spoločnosť IBM ohlásila 12. októbra dve nové rodiny pamäťových diskových systémov, ktoré vypĺňajú medzeru medzi nekompatibilnými zariadeniami najvyššej a strednej triedy. O ich výhodách hovorí Ing. Michal Balážik, Manager ofStorage & zSeries Sales SK a Storage Tactical Assist Team CEMA.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review