Informačnú explóziu ovplyvňujú zariadenia na ukladanie dát

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Informačnú explóziu ovplyvňujú zariadenia na ukladanie dát. Po zavedení služby multimediálnych správ a iných služieb pohyblivých sietí do reálnej prevádzky sa očakáva veľký záujem používateľov týchto služieb na ukladanie údajov, ktoré budú produktmi týchto služieb.

Informačnú explóziu ovplyvňujú zariadenia na ukladanie dátPo zavedení služby multimediálnych správ a iných služieb pohyblivých sietí do reálnej prevádzky sa očakáva veľký záujem používateľov týchto služieb na ukladanie údajov, ktoré budú produktmi týchto služieb. Pamäťové prostriedky pre počítače boli vždy úzkoprofilovou časťou informačných technológií. Po nástupe komunikácií v pohyblivých sieťach každý zákazník očakáva, že bude mať možnosť ukladať si a podľa potreby opätovne vyberať z narastajúceho množstva údajov prináležiacich k vizuálnym obrázkom, textom a hlasovým signálom. SMS alebo textové správy, ktoré dnes zabezpečujú veľký objem prevádzky pre poskytovateľov služieb, sa dajú dnes uložiť v mobilných koncových zariadeniach. V prípade technológie služieb multimediálnych správ (MMS) si to vyžiada objemnejšiu pamäť aj v technologických zariadeniach siete. Táto skutočnosť prinesie jedinečnú príležitosť pre neznámych hrdinov revolúcie IT – výrobcov zariadení na ukladanie dát.

MULTIMEDIÁLNA KNIŽNICA

Helene Birknert, strategická marketingová riaditeľka pre mobilný internet vo firme Sony Ericsson odhaľuje zákutia sveta MMS. Podľa jej názoru počet individuálnych používateľov bude rýchlo narastať a tým následne vzrastú tiež požiadavky na uspokojenie ich záujmu o osobné vyzváňacie tóny, zbieranie fotografií a šetriče obrazoviek mobilných telefónov. Firma Sony Ericsson ponúka pre telekomunikačných prevádzkovateľov riešenia pre zákaznícke prostredie. Jedným z nich je multimediálna knižnica. Návrh multimediálnej knižnice vznikol ako následok sobáša programového vybavenia od firmy Ericsson a počítačového hardvéru od dodávateľov Hewlett-Packard a Sun Microsystems. Knižnica je určitým druhom albumu v prostredí siete web, do ktorého si jeho majiteľ bude môcť ukladať prichádzajúce správy a obrázky. Používatelia tejto služby budú môcť vstupovať do centrálneho pamäťového priestoru siete, ukladať a vyberať si údaje do a z pamäťového priestoru ich vlastnej knižnice. Uvažuje sa so skutočnosťou, že prevádzkovatelia pohyblivých sietí si čoskoro nájdu vlastných poskytovateľov služieb internetu (ISP), pomocou ktorých budú najlepšie zabezpečovať služby ukladania údajov.

VEĽKÝ DOPYT

Obchodné aktivity firiem zaoberajúcich sa výrobou záznamových médií, ako je napríklad EMC nestačia od začiatku rozvoja služieb MMS pokrývať dopyt na trhu. Telekomunikačný riaditeľ spoločnosti sa vyjadruje optimistický o rozvoji pamäťových médií. Mnohí prevádzkovatelia telekomunikačných sietí hovoria o presune prevádzky z telefonických služieb čoraz viac k dátovým službám. Odhad, aký veľký objem prevádzky sa presunie do dátových služieb nie je zatiaľ spoľahlivo určený. Prevádzkovatelia sietí poskytujúci dátové služby odhadujú 15 % z vlastných ziskov v roku 2003, zatiaľ čo iní uvádzajú približne 50 percent. Tvrdia, že úplné využitie predpokladaných vlastností pohyblivých sietí ešte stále neuzrelo svetlo sveta. Služby MMS sú priekopníkom tejto technológie, ale očakáva sa, že skutočný tlak na nové služby bude oveľa väčší. Ak uvažujeme o ďalších aplikáciách, ktoré budú potrebovať prevádzkovatelia pohyblivých sietí, môžeme medzi ne zaradiť potrebu ukladania veľkého množstva súborov s údajmi o volaniach a súbory údajov o spoplatňovaní služieb. Zatiaľ sa nekalkulovalo s množstvom ukladaných osobných údajov používateľov služieb.

ŠPIČKA ĽADOVCA

Paul Gullet, riaditeľ záznamových technológií firmy Sun Microsytems pre Európu, predpovedá, že dnešné mobilné telefóny tvoria len špičkou ľadovca požiadaviek na ukladanie dát. Hovorí o prudko narastajúcej populácii zariadení PDA, ktoré sú pripojené k spolupracujúcim technickým prostriedkom siete bez toho, aby si ich používateľ uvedomoval čo sa z údajmi, ktoré vložil na obrazovku PDA deje. Niekedy si firma nie je celkom istá či vyvinula dostatočne komplexne požadované zariadenie na ukladanie dát. Firma Sun riadi svoje práce počas návrhu výrobku tak, aby neboli presiahnuté hraničné požiadavky.

Jedno z čarovných slov, ktoré urýchľuje rozvoj služieb MMS, je pojem “zjednotené komunikácie” (UC – unified communications), ktorý sa týka konvergencie dát hlasových signálov, textov, grafiky a elektronickej pošty. Experti predpokladajú globálny výskyt elektronických poštových schránok typu UC s obchodnými informáciami, ktoré môžu vznikať v rôznych zdrojoch. S predpokladaným veľkým objemom dát sústredeným na jednom mieste, seriózny používateľ sa bude báť rizika straty celého objemu dát spôsobeného nevhodným stlačením niektorého tlačidla na mobilnom telefóne alebo PDA.

Americká firma Veritas, dodávateľ softvéru pre ukladanie dát tvrdí, že sme svedkami masívneho nárastu kopírovania dát. Každý obchodný cestujúci chce mať kópiu svojej elektronickej pošty alebo kópiu svojej databázy na svojom mobilnom zariadení. Umenie je nadobudnúť istotu, že každá dodatočne vložená poznámka zmení len príslušné dáta bez následného vytlačenia kópií úplného adresára a jeho odoslania do siete.

POTREBA OCHRANY

Vtedy, keď sa dodávky mobilných zariadení na trh stanú zaujímavejšie, bude najdôležitejšie navrhnúť automatickú ochranu prístupu do záznamových médií tak, že ak niekto zabudne svoje PDA vo vlaku nebude to znamenať katastrofu pre celú firmu. Výrobky, ktoré vyrába firma Veritas v súčasnosti obsahujú prostriedok na ochranu informácií, ktorým je synchronizácia medzi prístupovými miestami sietí a zariadeniami. S nárastom významu služieb MMS a služieb sietí 3G bude mať každý trvalé spojenie. Vtedy sa bude môcť zabezpečiť synchronizácia a zálohovanie informácií na pozadí spojenia, bez toho, aby sa používateľ strachoval ako to dopadne. Tieto funkcie budú môcť byť súčasťou ponuky prevádzkovateľov telekomunikačných sietí ako dodatočná služba pre významných zákazníkov.

NOVÉ NÁROKY

Predpovede požiadaviek na kapacitu záznamových médií, ktorých dôležitosť bude stúpať so zavedením služby MMS, sa rozchádzajú medzi skupinami analytikov a prevádzkovateľov pohyblivých sietí. Jeden návrh vychádza z predpokladu, že pre mobilné služby by jedna priemerná rodina, ktorá pozostáva zo 4 osôb, mohla požadovať každý deň kapacitu pamäťového priestoru 20 Mbyte. Ďalej sa predpokladá, že približne 10 % týchto informácií zostane uložených v centrálnom archíve. Ak prevádzkovatelia pohyblivých sietí vynásobia túto hodnotu počtom účastníkov, požiadavka na záznamové médium sa javí pri počte účastníkov 1 milión ako veľmi ohromujúca.

Je ťažké si predstaviť odvodenú hodnotu. Posledná dosiahnutá miera v kapacite uložených údajov je petabyte. Jeden petabyte je ekvivalentný priestoru 400 000 skríň zaplnených informačnými slovami. Ak vychádzame z predpokladov, ktoré boli uvedené pre jednu rodinu, služby MMS budú pre globálnu sieť s 10 miliónmi účastníkov znamenať každý rok vytvorenie 1,5 petabyte pamäťového priestoru. Ak celkovo všetci účastníci mobilných telefónov a PDA dosiahnu 1 miliardu, požiadavky na kapacitu pamäťového priestoru sa zvýšia oproti uvedeným predpokladom. Z pohľadu služieb, kapacitu pamäťového priestoru bude potrebné štruktúrovať tak, aby bola navrhnutá pre potreby jednotlivých koncových používateľov. Firmy dodávajúce záznamové médiá budú zostávať aj naďalej v pozadí, ale teraz to bude pre ne veľmi výnosná pozícia.

4.7.2003


Write review