Komplexní nástroj ke správě digitálních zdrojů

30. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Komplexní nástroj ke správě digitálních zdrojů. V oblasti marketingových a mediálních organizací, velkých společností a publikačního průmyslu se dostává stále více do popředí problematika efektivní správy digitálních zdrojů, kontinuálního zpracování audio a video a jiných dát velkého rozsahu.

Komplexní nástroj ke správě digitálních zdrojů V oblasti marketingových a mediálních organizací, velkých společností a publikačního průmyslu se dostává stále více do popředí problematika efektivní správy digitálních zdrojů, kontinuálního zpracování audio a video a jiných dát velkého rozsahu. Není divu, neboť zpracování tištěné či elektronické publikace, od fáze podkladů až po fázi výstupu, se neobejde bez mnoha souborů v rozmanitých formátech, obsahujících například multimediální soubory, digitální fotografie, skenovanou či počítačem vytvořenou grafiku, webové stránky, texty, grafy, tabulky, sazbu atd. Z tohoto důvodu jsou vytvářeny speciální produkty Enterprise Content Managementu, které dovolují zdroje digitálních informací spravovat a dále publikovat ve spolupráci sWeb Content Managementem.

DIGITÁLNÍ OBSAH A METADATA

Systém Digital Asset Management (DAM) vytváří centrální archiv pro digitální soubory a umožňuje archivovat, vyhledávat a získávat obsah. Aplikační server DAM představuje střední vrstvu middleware celé aplikace a prezentační logiky. Dále také poskytuje veškerou uživatelskou funkcionalitu vklientovi DAM založeném na webovém prohlížeči. Indexování dat pro dokumenty, fulltextová integrace a samotné dokumenty jsou spravovány varchivním úložišti DAM Repository. Digitální obsah je uložen v jedné databázové skupině, zatímco metadata jako texty k obrázkům, klíčová slova článků, kontaktní jména a jména souborů jsou uložena ve speciálních databázích a odkazují na originální prvky. Digital Asset Management bývá označován také jako Enterprise Digital Asset Management, Media Asset Management nebo Digital Asset Warehousing.Správa digitálních zdrojů, Digital Asset Management, poskytuje obchodní přínos a návratnost investic pomocí inovačních metod organizace, distribuce a sledování digitálních i fyzických médií po vícečetných kanálech. Navíc Digital Asset Management poskytuje firmám schopnost přesunovat digitální obsah efektivně přes dodavatelský řetězec k procesům produkce, postprodukce a distribuce ke koncovým uživatelům.

Základními vlastnostmi a funkcemi DAM řešení jsou především:

  • sběr dat – ukládání, registrace a identifikace digitálních médií vúložišti;
  • dávkový sběr dat – jednoduše uchovává, importuje či přesouvá velké počty souborů do úložiště;
  • identifikace – používá metadata a přehledy (malé náhledy, down-sampled audio a jiné varianty s nízkým rozlišením) k rychlému lokalizování a identifikování digitálních dat;
  • workflow – umožňuje nastavení různých scénařů workflow scílem vytvořit automatické procesy nad digitálními daty;
  • analýza informací – označuje každý dokument, jakmile vstoupí do úložiště a extrahuje vlastnosti specifická pro média;
  • zpracování streaming audio/video – integruje s populárními servery pro streaming a umožňuje uživatelům prohlížet streaming média, aniž by se čekalo na dlouhé nahrání celého souboru;
  • správa interpretací – spravuje související soubory v několika formátech jako jeden objekt a usnadňuje tak vyhledávání, opětovné využívání a sledování;
  • bezpečnost – poskytuje několikastupňový model bezpečnosti, který lze aplikovat na digitální zdroje, jednotlivé uživatele a uživatelské skupiny;
  • transformace – automatizuje standardní transformace médií jako je MPEG na AVI, změnu velikosti, ořezávání atd.

Jak spravovat digitální zdroje?

Obrovská výhoda systému DAM spočívá v efektivním automatizovaném využívání systému a práci sdigitálními zdroji. Pro korektní využívání DAM stačí uživatelům webový prohlížeč a přístupové údaje do systému. Tento systém poskytuje bezpečný přístup uvnitř společnosti a současně podporuje zabezpečený přístup vně společnosti – například pro distribuci a správu digitálního obsahu externím prodejcům, zákazníkům a podobně. Sytém DAM slouží jako jediný přístupový bod pro všechny digitální zdroje a jejich základní informace, usnadňuje vyhledávání, archivaci a opětovné použití pro všechny druhy digitálního obsahu, ke kterým dále poskytuje snadný a účinný přístup. Vrámci integrovaného workflow umožňuje šetřit čas zjednodušením řízení, zpětné kontroly a příspěvků kprojektům vrámci organizace.

KDE MÁ UPLATNĚNÍ DAM

Díky integraci služeb, ke kterým jsou jinak zapotřebí celé řady softvérů, interních směrnic a postupů, je zde k dispozici komplexní nástroj ke správě digitálních zdrojů.Data, která dáte k dispozici zákazníkům a dodavatelům přes síť, zlepšují spolupráci a nabízejí nové možnosti, jak vyvinout nové způsoby obchodování a dokonce objevovat nová pole působnosti, například v oblasti e-Commerce. Také uvnitř organizace systém správy dat podporuje spolupráci a komunikaci, protože vnitrofiremní oddělení, stejně jako zákazníci, mohou mít přehled o aktuálních procesech.Digital Asset Management najde uplatnění zejména v reklamních společnostech, postprodukčních a trikových studiích, marketingových odděleních, odděleních PR a dokumentace, nakladatelstvích, knihovnách, muzeích, univerzitách a dalších vzdělávacích zařízeních. Výhody DAM nejlépe ohodnotí především tvůrci reklamy, a to jak tištěné, tak i audiovizuální, dále kreativní profesionálové, korporativní a weboví designéři. Seznam uplatnění je téměř neomezený, neboť každá organizace má svá data, která musí efektivně spravovat. A každá organizace může systém DAM použít pro své individuální potřeby.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review