Manažment obsahu: výhod je celý rad

29. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Manažment obsahu: výhod je celý rad. Zorganizovanie obsahu naprieč celým podnikom vedie k rýchlejšiemu a presnejšiemu prijímaniu rozhodnutí, zvyšuje prevádzkovú efektívnosť a pomôže získať konkurenčnú výhodu skôr, ako ju získajú vaši konkurenti.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.