Manažment zálohovania

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Havária informačného systému. Nezávisle na pôvodcovi havárie je nevyhnutné obnoviť jeho chod.

This article is paid. Subscribe to access paid