Nové softvérové nástroje pre manažment obsahu

29. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Nové softvérové nástroje pre manažment obsahu. Nasledujúce softvérové techniky zohrajú pravdepodobne integrálnu rolu v zajtrajších systémoch manažmentu obsahu a prísľub značných ziskov a významnej návratnosti investícií je jasný.

This article is paid. Subscribe to access paid