Od dát k informáciám, od informácií k znalostiam

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

Od dát k informáciám, od informácií k znalostiam. V prevažnej väčšine organizácií u nás i v zahraničí možno súčasný stav manažmentu informácií a vedomostí charakterizovať ako neriadený program.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.