Oracle vo svete Business Intelligence

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Oracle vo svete Business Intelligence. Business Intelligence riešenia už viac nie sú alternatívou pre organizácie hľadajúce oblasti pre zvyšovanie príjmov a znižovanie nákladov

Oracle vo svete Business Intelligence

Business Intelligence riešenia už viac nie sú alternatívou pre organizácie hľadajúce oblasti pre zvyšovanie príjmov aznižovanie nákladov. Vrcholoví manažéri dnes už neriešia otázku „implementovať, či neimplementovať Business Intelligence riešenie?“, ale rozhodujú sa medzi dodávateľmi ponúkajúcimi ucelenú platformu pre riešenie všetkých požiadaviek zoblasti podpory rozhodovania adodávateľmi úzko špecializovaných riešení limitovaných na vyriešenie parciálneho problému zoblasti podpory rozhodovania.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review