Podnikové portály sa adaptujú na zmeny

29. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Podnikové portály sa adaptujú na zmeny. Portály nečaká osud dinosaurov. Budú sa ďalej rozvíjať aj v budúcnosti. Dôvod je jednoduchý – prispôsobujú sa zmenám prostredia.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.