Pohľad európskych IT manažérov na budúcnosť a trendy v IT odvetví

29. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Pohľad európskych IT manažérov na budúcnosť a trendy v IT odvetví. Trend globalizovať sa výrazne prejavuje aj v oblasti IT, kde sa outsourcing a offshoring stávajú otázkami často diskutovanými na úrovni predstavenstva.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.