Postavenie a ďalšie kroky Business Intelligence

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Zodpovední – väčšinou riadiaci pracovníci – manažéri pociťujú isté obmedzenia v ich empirickom prístupe k riadeniu organizácie.

This article is paid. Subscribe to access paid