Posun k dátovým službám

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Posun k dátovým službám. Najnovšia IDC štúdia Central and Eastern Europe Mobile Communications Services Forecast, 2002-2007, ktorá zahŕňa 11 krajín v strednej Európe, Pobaltsku a na Balkáne, ukazuje, že penetrácia predplatiteľov mobilných služieb v týchto krajinách vzrastie zo 43 % zaznamenaných v roku 2002 do roku 2007 až na 73 %.

Posun k dátovým službámNajnovšia IDC štúdia Central and Eastern Europe Mobile Communications Services Forecast, 2002-2007, ktorá zahŕňa 11 krajín v strednej Európe, Pobaltsku a na Balkáne, ukazuje, že penetrácia predplatiteľov mobilných služieb v týchto krajinách vzrastie zo 43 % zaznamenaných v roku 2002 do roku 2007 až na 73 %. Čo sa týka absolútnej hodnoty, tá predstavuje nárast z necelých 47 miliónov na takmer 79 miliónov predplatiteľov. Tento trvalý rast, poháňaný menej rozvinutými a zaľudnenejšími trhmi, zastiera fakt, že rast na vedúcich trhoch sa už spomaľuje. Aby si udržali existujúci rast na týchto rozvinutejších trhoch, operátori sa začínajú orientovať na dátové služby. “Údaje o penetrácii prezentované na regionálnej úrovni ukazujú situáciu na trhu iba povrchovo, hoci je trh veľmi rôznorodý,” vysvetľuje Artur Ludwiczyński, Senior Analyst IDC CEMA. “Medzi mobilnými trhmi v regióne strednej a východnej Európy existujú v jednotlivých krajinách pomerne výrazné rozdiely. Hlavné odlišnosti sú, samozrejme, otázkou prijatia technológie, úroveň penetrácie a šírka poskytovania služieb. Tieto trhy sa odlišujú aj v iných smeroch, akými sú napríklad štruktúra klientskej základne a prístup k tvorbe cien a rozvoj produktov.”

Trhy sa odlišujú

Operátori v regióne strednej a východnej Európy potrebujú zaviesť trochu odlišné prístupy k osloveniu špecifických vlastností príslušných trhov. Spôsob oslovenia zákazníkov sa často bude odlišovať nielen v jednotlivých krajinách regiónu, ale aj medzi operátormi príslušnej krajiny. Problém celého regiónu, osobitne vedúcich trhov, je taký, že samé hlasové služby už nepovedú k výraznému rastu,” pokračuje Ludwiczyński. “Hodnoty ARPU (priemerný výnos na užívateľa) klesajú takmer po celom regióne a výdavky na mobilné komunikácie vzrastajú, tento rastový trend sa zmenšuje a nevytvára priveľmi optimistický pohľad do budúcnosti. Podľa väčšiny operátorov má znižovanie cien práve taký veľký účinok na ARPU, aké nízke výnosy vytvoria noví predplatitelia.”

AKO DRŽAŤ KROK

Na budúci rozvoj je k dispozícii niekoľko ciest. Pre niektoré trhy, ako napríklad v Bulharsku, Rumunsku, Litve, Lotyšsku alebo Poľsku je stále dosť priestoru na rozvoj obchodu na základe zvýšenia počtu predplatiteľov. V iných krajinách, kde sa trh postupne nasycuje, môže byť presvedčenie predplatiteľských užívateľov na podpis stálej zmluvy variantom, ako firmy zabezpečia stabilný a systematický prísun peňazí. Dátové technológie a služby sú ďalšou oblasťou mobilného trhu smerujúceho k rozvoju, osobitne GPRS a MMS.” Technológia je teraz dosiahnuteľná a cenovo dostupná. Väčšina operátorov v regióne už predstavila obe nové služby (GPRS a MMS), a ďalšie dátové služby sú takisto k dispozícii. Výzvou pre blízku budúcnosť je vytváranie zaujímavých a hodnotných služieb a vybudovať užívateľskú základňu,” podotýka Ludwiczyński. Časom sa stane používanie takýchto služieb zásadným pilierom na mobilnom trhu a podporí jeho rast.

Rozsiahle príležitosti

“V súčasnosti existujú na trhu s mobilnými komunikáciami rozsiahle príležitosti na rast obchodu postavené na šírke užívateľskej základne. Žiadnej inej technológii sa dosiaľ nepodarilo prilákať podobný počet užívateľov. Mobilní sieťoví operátori sa už prispôsobujú novému komplexnejšiemu modelu prostredia s výrazným podielom veľkých i malých tretích strán, ktoré spolupracujú s vlastníkmi sietí s cieľom poskytovať služby a následne rozdeliť zárobok. Keď sa technológia WLAN a neskôr i UMTS rozšíri, bude tento spôsob podnikania ešte vhodnejší a bežnejší ako dosiaľ,” dodáva Ludwiczyński. IDC predpokladá, že sa na niektorých trhoch v regióne pravdepodobne objavia noví operátori, takzvaní MVNO (operátori mobilnej virtuálnej siete), ktorí sa budú usilovať vyplniť prázdne miesta na trhu. Nepredstavujú hrozbu pre existujúcich operátorov, naopak, budú šancou oživenia trhu. Medzi krajiny, kde sa MVNO objavia ako prví v strednej a východnej Európe, patria baltské republiky, Poľsko a tiež Slovinsko. Nová štúdia IDC Central and Eastern Europe Mobile Communications Services Forecast, 2002-2007, poskytuje informácie o trhu s mobilnými komunikáciami podľa hlasových a dátových služieb v roku 2002, a predpovedá vývoj trhu v období rokov 2003-2007. Tento prieskum zahŕňa 11 krajín regiónu, akými sú Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko. Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

idc1


Write review