Prečo je ochrana dát dôležitá

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Každým dňom sa vytvárajú a ukladajú obrovské kvantá informácií. Analytici v IDC odhadujú rast dát vo výške približne 80 % ročne vo všetkých spoločnostiach – veľkých aj malých.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.