SAP: Dôležitosť správnych informácií na ceste k úspechu v podnikaní

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

SAP: Dôležitosť správnych informácií na ceste k úspechu v podnikaní. Najťažšou úlohou každého manažéra, bez ohľadu na úroveň riadenia, za ktorú je zodpovedný, je urobiť správne a včasné rozhodnutie tak, aby malo pozitívny vplyv na dosiahnutie kľúčových cieľov podniku v tvrdých konkurenčných podmienkach.

SAP: Dôležitosť správnych informácií na ceste k úspechu vpodnikaníNajťažšou úlohou každého manažéra, bez ohľadu na úroveň riadenia, za ktorú je zodpovedný, je urobiť správne avčasné rozhodnutie tak, aby malo pozitívny vplyv na dosiahnutie kľúčových cieľov podniku vtvrdých konkurenčných podmienkach. Takúto náročnú úlohu môže splniť len vtedy, ak má kdispozícii riešenie, ktoré mu poskytne správne informácie vsprávnom čase ana správnom mieste.SAP Business IntelligenceDo boja snepreberným množstvom detailných podnikových údajov nasadzuje spoločnosť SAP zbrane ťažkého kalibru vpodobe riešenia SAP Business Intelligence (SAP BI), ktoré je už dnes základnou a neoddeliteľnou súčasťou platformy SAP NetWeaver (www.sap.com/netweaver). SAP BI poskytuje najlepšiu funkcionalitu voblasti Business Intelligence – plus odvetvovo špecifické vlastnosti apostupy, ato všetko založené na vyše tridsaťročných skúsenostiach SAP.

Riešenie SAP BI (www.sap.com/bi) prináša silnú platformu analytického reportingu spolu skomplexnou sadou nástrojov afunkcií pre data warehousing, a to všetko dodané používateľovi prostredníctvom sofistikovanej technológie podnikového portálu. Pomocou tohto riešenia možno podnikové údaje pretaviť do zmysluplných informácií a vedomostí nevyhnutne potrebných pri rozhodovacom procese adodať ich vsprávnom čase na správne miesto. Základným stavebným kameňom ponúkaného riešenia je komponent SAP Business Information Warehouse (SAP BW).

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review