Siemens:Správa obsahu a publikování – řešení Web Content Managementu

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Siemens: Informační strategie společností se v minulosti soustřeďovala na dvě základní kategorie údajů – strukturované a nestrukturované údaje a charakteristické typy údajů v každé z těchto kategorií.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.