Slovníček pojmov

29. 08. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Slovníček pojmov. Spoločná obchodná spolupráca: Transakčný systém medzi dodávateľmi a zákazníkmi, ktorý ústi do partnerského navrhnutia, zhotovenia, vyrobenia, dodania, predaja alebo podpory produktu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.