Stratégie a princípy storage

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Stratégie a princípy storage. Možno splniť požiadavku na nízke celkové náklady vlastníctva (Total Cost of Ownership – TCO) súčasne so škálovateľnými a pružnými storage zdrojmi?

This article is paid. Subscribe to access paid