Trendy geopriestorových informácií

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Trendy geopriestorových informácií. Geografické informačné systémy (GIS) a geoinformatika sú dnes najdynamickejšie sa rozvíjajúcimi informačnými technológiami vôbec.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.