Vhodná voľba knowledge management systému

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Nárast významu vedomostí a informácií nielen ako výrobného faktora, ale aj ako téma pre všetky spoločenské oblasti, je nesporný.

This article is paid. Subscribe to access paid