Workflow -  efektívny spôsob optimalizácie procesov

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Workflow -  efektívny spôsob optimalizácie procesov. Úspešnosť firmy je v dnešnej dobe priamo určená efektivitou a flexibilitou procesov, ktorými sú poskytované jej služby, či produkty.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.