Záchrana dát – posledné riešenie?

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Záchrana dát – posledné riešenie? Akú cenu majú dáta zväčša  zistíme až v prípade, ak sa definitívne stratia. Vtedy už býva neskoro plakať a spomínať „čo by bolo, keby...“ – sme mysleli na zálohovanie či archiváciu dát. Existuje však riešenie, ktoré môže obnoviť dáta aj zo zničených médií.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.