Zálohování a obnova dat

09. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Zálohování a obnova dat. V dnešní době se podniky a organizace potýkají s neustále rostoucím objemem dat, o která je potřeba se starat. Podle Univerzity v Berkeley se na světě produkují 2 exabyty EB (1018 B) dat ročně a objem podnikových dat se zdvojnásobuje každých 6 až 12 měsíců.

This article is paid. Subscribe to access paid