Zálohovanie: poznáte trendy?

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Každá informácia má svoju hodnotu. Vo všeobecnosti to môže byť aj hodnota determinovaná časovým faktorom.

This article is paid. Subscribe to access paid