Štúdia o globálnom dátovom manažmente v oblasti finančníctva

10. 08. 2006 | 4/2004 | Comments [0]

Štúdia o globálnom dátovom manažmente v oblasti finančníctva. Projekt AIM Global Data Management Survey 2004 vznikol v spolupráci medzi AIM Software  a Ekonomickou univerzitou vo Viedni a je sponzorovaný agentúrou Reuters.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.