Európsky prieskum digitálnej kancelárie

20. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Prieskum. V tomto roku spoločnosť Intel objednala prieskum medzi IT manažérmi z deviatich európskych krajín s cieľom zmapovať kľúčové problémy a požiadavky týkajúce sa správy IT prostriedkov a investícií do nových technológií. Výsledky ukázali niektoré trendy, ktoré sú pre všetky krajiny spoločné a niektoré problémy špecifické pre jednotlivé štáty.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.