FWA - ďalšia cesta k internetu

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [1]

FWA - ďalšia cesta k internetu. FWA (Fixed Wireless Access) je bezdrôtová technológia určená pre budovanie prístupových komunikačných sietí na princípe Point-to-Multipoint (P-MO) - čo znamená, že k jednej základňovej stanici je pripojených niekoľko zákazníckych terminálov.

FWA – ďalšia cesta k internetuFWA (Fixed Wireless Access) je bezdrôtová technológia určená pre budovanie prístupových komunikačných sietí na princípe Point-to-Multipoint (P-MO) – čo znamená, že k jednej základňovej stanici je pripojených niekoľko zákazníckych terminálov. Vzájomným prepojením jednotlivých základňových staníc vzniká sieť pokrývajúca veľké územie. FWA umožňuje alternatívne riešenie tzv. poslednej míle “Last Mile”, čo pre poskytovateľov telekomunikačných služieb znamená možnosť priameho prístupu ku koncovým zákazníkom. Podstatnou charakteristikou tejto technológie je veľká priepustnosť pásma, ktorá umožňuje realizovať pre klientov vysokorýchlostné a bezpečné dátové prenosy, hlasové spojenia a prevádzku ďalších telekomunikačných služieb.

Hlavné služby poskytované prostredníctvom FWA sú:

Širokopásmový prístup k internetu – poskytuje transparentný prístup k internetu rýchlosťou 256 Kb až 8 Mb/s, v budúcnosti aj vyššiu rýchlosť (až 30 Mb/s). Veľkou výhodou bude možnosť operatívneho prideľovania prenosovej kapacity na požiadanie (bandwidth-on-demand).

LAN-LAN/VPN (Virtual Private Network) – touto službou sa umožňuje prenos dát medzi užívateľmi siete, prípadne medzi užívateľmi siete a užívateľmi sietí iných prevádzkovateľov. Súčasne s dátami je možné prenášať hlas (technológia VoIP). Prenájom okruhov – ponuka prenájmu smeruje hlavne na veľké firmy, ďalších operátorov a poskytovateľov pripojenia k Internetu (ISP).

Dominantnými výhodami tejto technológie sú:

  • garantované parametre spojenia,
  • vysoká spoľahlivosť prenosu (99.995%) zrovnateľná s optickými vláknami,
  • bezkonkurenčná rýchlosť realizácie pripojenia zákazníka,
  • flexibilita a vysoká kapacita,
  • efektivita využitia šírky frekvenčného spektra,
  • nízke ceny služieb.

FWA, ako alternatívna prístupová sieť, znamená ďalší krok k liberalizácii slovenského telekomunikačného trhu. Pre firmy, ktoré potrebujú širokopásmový prístup do siete, je rádiové riešenie 26 GHz a 3,5 GHz ideálne; poskytuje im možnosť spojenia sa so svetom veľkou rýchlosťou bez toho, aby museli čakať pripojenie do káblovej siete. Podľa záujmu v iných štátoch Európy možno očakávať nemalú zákaznícku obec.


Write reviewKomentáre čitateľov

  • None can doubt the veracity of this airclte.

    Publish 12. 19. 2011 | Trudy