IPTV: Televízia s protokolom IP

20. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

IPTV. Už niekoľko rokov sa stretávame s názvami TelcoTV, Triple Play, IPTV. Aký je ich skutočný význam ? TelcoTV znamená TV, ktorú poskytuje prevádzkovateľ telefónnej siete v svojej sieti. Triple Play je kombinovaná ponuka, ktorá združuje hlasové, video a dátové služby prenášané po jednej účastníckej prípojke.

This article is paid. Subscribe to access paid