Má elektronická reklama budúcnosť?

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Má elektronická reklama budúcnosť? Elektronická reklama, ktorá ešte pred desiatimi rokmi mala pred sebou obrovské možnosti, začala mať v minulom roku problémy s klesajúcou efektívnosťou, poklesom hodnoty v dôsledku problémov technologických akcií na burzách a neschopnosťou zvýšiť reálny potenciál.

Má elektronická reklama budúcnosť?Elektronická reklama, ktorá ešte pred desiatimi rokmi mala pred sebou obrovské možnosti, začala mať v minulom roku problémy s klesajúcou efektívnosťou, poklesom hodnoty v dôsledku problémov technologických akcií na burzách a neschopnosťou zvýšiť reálny potenciál. V dôsledku týchto problémov sa jeden z prevádzkovateľov webového portálu Excite@Home dostal pod silný tlak, aby prišiel s nejakým novým, inovatívnym spôsobom reklamy. Takmer polovica z príjmov spoločnosti za rok 2000 vo výške viac ako 650 miliónov USD by mala smerovať do internetovej reklamy.

Ako píše Business Week, podľa viacerých analytikov a predstaviteľov firiem prevádzkujúcich webovéportály čas hrá pre internetovú reklamu a webové spoločnosti, závislé od dolárových príjmov, ktoré im reklama prináša. Napriek tomu mnohí tradiční inzerenti sa neusilujú nastúpiť na rozbehnutý vlak a využiť príležitosť. Jednou z príčin, prečo ešte stále v prípade elektronickej reklamy váhajú, je aj skutočnosť, že tzv. “miera kliknutí,” ktorá hodnotí, koľko ľudí kliklo na reklamné bannery kvôli ďalšej informácii, v minulom roku prudko klesla. Táto miera kliknutí na reklamné bannery zaznamenala od roku 1994 pokles z 30 % na neuveriteľných 0,3 %. To je výrazne pod úrovňou 1,0 až 1,4 %-nej miery kliknutí v prípade reklamy v rámci elektronickej pošty. Táto situácia zvyšuje nervozitu internetových firiem, ale napriek úsiliu viacerých prevádzkovateľov webových portálov, ako napríklad Yahoo!, sa mnohým spoločnostiam nepodarilo dosiahnuť dlhodobejšie úspechy. Po každoročnom prudkom náraste o takmer 100 % od roku 1997, by v roku 2001 už tržby z internetovej reklamy mali klesnúť na slabých 17 %, čo je nepomerne menej, ako ešte pred piatimi mesiacmi predpokladala investičná banka Merrill Lynch & Company.

Ako ďalej uvádza Business Week, celkové príjmy z internetovej reklamy v USA dosiahnu v tomto roku iba 9,7 miliardy USD, čo predstavuje 3,5 % celkových dolárových príjmov z reklamy. Podľa analytikov z Lehman Brothers to dokazuje, že v roku 2001 dosiahnu príjmy z internetovej reklamy iba spodnú hranicu pôvodných odhadov, ktoré sa pohybovali od 5 do 20 % celkových príjmov z reklamy. Úspech internetovej reklamy už nevychádza iba z jednej marketingovej metódy: reklamy formou bannerov. Vychádza z kombinácie marketingu, tvrdej práce a dlhodobých skúšok s cieľom zvýšiť efektívnosť internetovej reklamy.

Aké spôsoby reklamy sa dnes najčastejšie využívajú?

E-mail

Schopnosť zamerať sa rýchlo a lacno na zákazníka predpokladá, že výdavky na túto metódu sa v roku 2001 zdvojnásobia, a to zo 600 miliónov USD v minulom roku na 1,3 miliardy USD.

Výhody: Miera kliknutí dosahuje 5-krát až 15-krát vyššiu mieru ako v prípade bannerových reklám. Približne 34 % z asi 200 000 fanúšikov ´N Sync, ktorí dostali e-mailovú reklamu ešte pred uvedením nového albumu skupiny v marci, si ihneď stiahli video, ktoré bolo súčasťou reklamy.

Nevýhody: Ako sa množstvo reklamy vo forme elektronickej pošty zvyšuje, miera kliknutí a ceny stále klesajú. Investičná banka Merrill Lynch odhaduje, že vo 4. štvrťroku náklady vynaložené na e-mail marketing klesnú o 25 %.

Bannery

Bannery predstavujú približne 50 % všetkých príjmov z elektronickej reklamy, jej efektívnosť je však otázna. Keď spoločnosť IBM uviedla prvú banerovú reklamu v roku 1994 na technickej stránke Hotwire, približne 30 % ľudí, ktorí banner videli, na banner klikli. Dnes však miera kliknutí na reklamy vo forme bannerov klesla na slabých 0,3 %.

Výhody: Jednoduché umiestňovanie na sieť.

Nevýhody: Zatiaľ nie je isté, či bannery naozaj podporujú jednotlivé značky. Dokiaľ tu nie je jednoznačný dôkaz, tradiční inzerenti ako Visa a Sony, ostávajú skeptickí.

Mrakodrapy (zvislé, lištové reklamy)

Ide o dlhé, zvislé reklamné plochy, ktoré sú umiestnené buď na ľavej, alebo pravej strane webovej stránky. Napríklad, finančná stránka CBS Marketwatch.com používa práve túto formu reklamy.

Výhody: Miera kliknutí pre túto formu internetovej reklamy, ktorá sa v najväčšej miere začala používať v minulom roku, je približne 7-krát vyššia ako v prípade bannerov.

Nevýhody: Tak, ako bannerové reklamy, aj reklamy v podobe zvislých plôch na webových stránkach mali v počiatkoch vysokú mieru kliknutí, analytici však očakávajú postupný pokles záujmu o túto formu internetovej reklamy.

Priame video a audio reklamy

Viaceré spoločnosti ako napr. RealNetworks, NetRadio, či MusicVision, zaraďujú reklamu priamo do hudobných, či videoklipov, aby sa tak účinnejšie dostali k spotrebiteľovi, ktorý ich zaregistruje, keď počúva skladby z internetu.

Výhody: Pripomína televízne reklamy, ktoré inzerenti dobre poznajú a dôverujú im. Miera kliknutí tu podľa spoločnosti RealNetworks dosahuje okolo 3 % až 5 %.

Nevýhody: Široký rozsah využívania bude závisieť od vysokorýchlostného spojenia v rámci siete, na ktorú sa podľa odhadov spoločnosti Jupiter nebude krtická hranica domácností (30 000) adaptovať skôr ako v roku 2005.

Sledovanie efektívnosti reklamy

Spoločnosť Upstart DynamicLogic vytvorila priekopnícku službu na pomoc tradičným inzerentom odhadnúť dopad svojho marketingu (na zákazníka) umiestnením malých súborov, nazývaných cookies, na obrazovky počítačov. Tento systém im umožní následne odsledovať kam používateľ internetovej siete smeruje v priebehu dní, či týždňov po zhliadnutí reklamy.

Výhody: Ponúka určitú možnosť odhadnúť výsledky marketingovej kampane určitej spoločnosti.

Nevýhody: Zaberá veľa času a môže negatívne ovplyvniť široké využívanie reklamy.

Ministránky, Pop-Ups a Interstitials

Sú to náhle sa objavujúce reklamy na obrazovke počítača, ktoré umožňujú firmám ako Volvo, či SmithKline Beecham upútať napríklad počas internetovej hry na svoje výrobky.

Výhody: Ministránky umožňujú inzerentom inzerovať svoje produkty bez toho, aby používatelia internetových sietí opúšťali inzertné stránky, ktoré práve navštívili. Tento druh inzercie má zároveň vyššiu mieru kliknutí – v priemere 5 %.

Nevýhody: Môžu byť rušivé a otravujúce používateľa siete.


Write review