Nastupuje digitalizácia domácností

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

Nastupuje digitalizácia domácností. Nezadržateľné ťaženie infotechnológií si našlo si nový smer náporu. Zo svojich doterajších domén v kanceláriách, pracovniach (a detských izbách) sa začína šíriť do celej domácnosti. Prvé na rade sú obývačky a hlavným heslom v tejto etape je zábava, po nich však môžu prísť aj ďalšie úseky.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.