Projekt digitálnej televízie štartuje aj na Slovensku

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

Projekt digitálnej televízie štartuje aj na Slovensku. Projekt Digitálnej televízie (DVB Projekt, Digital Video Broadcasting - digitálna televízia) je konzorcium asi 260 členov televíznych spoločností, výrobcov, sieťových operátorov, softvérových vývojárov, telekomunikačných regulačných orgánov a iných spoločností z viac ako 35 krajín, so sídlom v Ženeve.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.