Revolúcia v televíznom vysielaní zasiahla Európu

28. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Revolúcia v televíznom vysielaní zasiahla Európu. Veľká Británia nie je osamelá európska krajina, ktorá začala bezplatné digitálne televízne vysielanie. V roku 2002 začalo poskytovať pre svoje obyvateľstvo rovnakú službu Švédsko a v uplynulom roku zaznamenalo 88 perc. nárast divákov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.