Satelitné systémy - od VSAT po GMPCS

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Satelitné systémy - od VSAT po GMPCS. Myšlienka využívania satelitov pre telekomunikácie siaha do roku 1945, kedy známy spisovateľ vedecko-fantastických románov Arthur C.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.