Žijeme éru konvergencie

22. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Konvergencia. Po sérii neúspešných štartov, digitálna konvergencia umožňujúca distribuovať obsah naprieč rôznymi kanálmi a multimediálnymi zariadeniami, naberá na obrátkach. História ukázala sériu príčin a faktorov, ktoré viedli k zlyhaniu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.