Čipová karta ako prostriedok elektronického obchodovania

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Čipová karta ako prostriedok elektronického obchodovania. Používanie počítačových sietí - internetu, intranetov, extranetov a privátnych sietí - na uskutočnenie obchodných transakcií nazývame Electronic Commerce (EC).

Čipová karta ako prostriedok elektronického obchodovaniaPoužívanie počítačových sietí – internetu, intranetov, extranetov a privátnych sietí – na uskutočnenie obchodných transakcií nazývame Electronic Commerce (EC). Celý tento proces sa začal kryštalizovať len od roku 1998, keď si väčšina obchodných manažérov uvedomila, že ide o priemysel, ktorý je schopný generovať obrat radovo v miliardách dolárov.

Vzhľadom na rozdielnosti v systéme obchodovania bol elektronický obchod rozdelený do dvoch kategórií: * Business-to-Business – využívajúci privátne siete alebo internet na automatizáciu obchodných transakcií medzi spoločnosťami. *Business-to-Consumer – využívajúci internet na predaj a ponuky tovarov, služieb zákazníkom tým istým spôsobom ako obchody, prípadne katalógy

ROZMACH OBCHODU

V Business-to-Business sa už roky využíva EDI ako štandard, a tento sa transformuje do ,,webovskej” formy. Samozrejme vznikajú aj iné formy. Business-to-consumer môže výrazne znížiť náklady oproti tradičnému obchodu. Pre rozvoj elektronického obchodu sú však najdôležitejšie efektívne platobné systémy: * Procesy využívajúce existujúce kreditné/debetno-kartové modely. * Elektronický prevod peňazí na báze digitálneho šeku, * Elektronické peňažné alternatívy – napr. elektronická peňaženka.

Elektronickému obchodu sa predpovedá obrovský rozvoj. Forrester Research predpovedá, že celosvetový internetový obchod dosiahne od 1,4 trillion do 3,2 trillion dolárov v roku 2003 – z 55 billion až 80 billion USD v roku 1998.

Kreditné karty sa stali nástrojom platby u on-line obchodníkov. Napriek svojej zraniteľnosti je tento spôsob platby široko akceptovateľný hlavne v USA. Európa je voči tomuto spôsobu podstatne skeptickejšia.

NOVÁ KVALITA

V posledných rokoch však čipové karty nielenže nahrádzajú klasické platobné karty (kreditné/debetné) používané dnešnými obchodníkmi pri elektronickom obchodovaní, ale zároveň prinášajú novú kvalitu do obchodného styku. Vyvíjajú sa nové postupy pre on-line obchodovanie. Boli tiež definované nové štandardy pre platobné transakcie v internete. Americké definície OFX (Open Financial eXchange) a SET (Secure Electronic Transactions) a nemecký štandard združenia ZBKAHBCI (Home Banking Computer Interface) majú ambície stať sa celosvetovými štandardmi pre elektronické obchodovanie. Typické pre tieto spomenuté dva svety je, že americké štandardy majú väčšiu komerčnú silu i podporu a nemecký je legislatívne precíznejšie definovaný, resp. chránený. Príkladom možného východiska je napríklad produkt Net-Pay od firmy Net-life, ktorá ponúka SET-riešenie s úplnou podporou HBCI rozhrania.

OFENZÍVA V EURÓPE

V poslednom roku sa na európskom trhu udiali dramatické zmeny. Európska komisia prinútila mnohé firmy, aby prešli od pasivity k aktívnej činnosti. Dobré výsledky on-line obchodu firiem ako HP, DELL sú varovaním pre všetkých ostatných na trhu, ktorí chcú prežiť. Navyše sa reštrukturalizuje aj trh. Hlavné momenty dynamického trhu sú:

  • Mobilné telefóny prevzali vedenie. S tempom, akým sa rozšírili u viac ako 25% populácie a 70% ročným nárastom, vytvárajú mobilné telefóny novú ,,anytime, anywhere” kultúru v Európe. Pevné štandardy riadené európskymi výrobcami ako Alcatel, Ericsson, a Nokia usmerňujú inováciu v priemysle mobilných telefónov ako je WAP, s cieľom umožniť prístup na internet, docieliť rýchlejšie prenosy. V kombinácií so zdokonalenou technológiou čipových kariet tieto prinášajú rozšírené služby, ako napríklad v prípade britského operátora Cellnet burzové ceny, varovné správy a novinové správy.
  • Digitálna TV sa stáva interaktívnou. Bohatstvo a dosah európskych digitálnych televíznych spoločností neustále stúpa. Tri až štyri milióny užívateľov vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Švédsku už využíva výhody jednoduchej interaktívnej televízie. Canal Plus, TPS, a Telia umožňujú divákom zvoliť si programy, kupovať produkty a odpovedať na reklamy v interaktívnej TV. Rozšírenosť sa do konca roku 2000 zdvojnásobila so štartom nových prevádzkovateľov ako Open on Sky Digital a NTL on digital káblovým systémom v Anglicku.
  • Monitorové telefóny sa spájajú s internetom. Po dvojročnom úsilí vývojárov predstavil Alcatel tzv. screen phone. Jeho 7,5 palcová farebná obrazovka dokáže zobraziť väčšinu internetových strán bez toho, že by poskytovateľ obsahu musel súčasné web stránky ďalej upravovať.
  • PDA spájajú podniky. Synchronizácia s PC aplikáciami zabezpečuje, že zákazníkom stačí mať jeden mobilný komunikátor a jeden e-mail. Výrobcovia mobilných zariadení Psion a Windows CE vybavili svojich personálnych digitálnych asistentov modernými zjednodušenými prehliadačmi, ktoré užívateľov priamo spájajú s firemnými aplikáciami.
  • Tradičné domáce zariadenia sa tiež spájajú. Nastupujú zariadenia pre domácnosť od európskych výrobcov ako mrazničky od Electroluxu, merače plynu Enermet, mikrovlnné rúry Merloni a GSM-predajné automaty od Nokie, aby priniesli lepší obslužný servis a zjednodušenie eCommerce služieb.

ČIPOVÉ TECHNOLÓGIE

V obchodnom svete dochádza k dramatickým zmenám a preskupovaniam smerom k elektronickému obchodu. Príklad je akvizícia VeriFonu firmou HP. Compaq tiež v poslednom čase jednoznačne vyhlasuje prechod na priamy e-business, k čomu vedie aj alliancia s Tandemom. Sun sa spojil s Netscapom, aby znásobil svoje sily.

Za všetkými týmito modernými technológiami sa skrýva čipová technológia, či už na šifrovanie alebo autentifikáciu užívateľov a tiež spoločností ako napr. banky, obchodníci a iní. Používajú sa čipové karty v rôznych formách a druhoch. Napriek všetkým problémom sa čipové karty už vo svete presadili vďaka svojím nesporným výhodám. Dnes sa dá povedať, že sú aj praxou overené.

Rozvoj mnohých zo spomínaných služieb by vôbec nenastal bez rozvoja čipovej technológie. Špeciálne elektronický obchod, hoci sa snaží byť neutrálny, by bez rozvoja internetu a hlavne čipových technológií nemal taký dosah na náš život. A to sme vôbec nespomenuli významné riešenia na báze čipových kariet, ako sú rôzne projekty elektronických peňaženiek, projekt občianskeho preukazu vo Fínsku, projekty zdravotných preukazov / kariet od rôznych zdravotných poisťovní. Za zmienku stojí, že všetky tieto snahy deklarujú spojenie rôznych aplikácií do jedinej čipovej karty.

S rozvojom technológie sa čipové karty neustále zdokonaľujú a zmenšujú. Vízia “hovoriaceho asistenta”, peňaženky, “komunikátora” a identifikačného preukazu (namiesto kľúčov) v náramkových hodinkách je čoraz bližšie k realite.

MARIAN URBAN

Náš tip:

Ďalšie podrobnosti o technológii čipových kariet nájdete na týchto adresách:

RSA Security

PGPI

EPIC

CERT

Market

AEC

DUD

eCommerce

Crypto


Write review