Akú kameru si vybrať?

23. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Výber vhodnej kamery nie je vôbec ľahká vec, pretože v ponuke je nepreberné množstvo rôznych značiek a modelov od najjednoduchších až po profesionálne. Ďalším problémom je to, že v rovnakej cenovej relácii sa pohybujú modely kamier rôznych formátov, čo so sebou prináša aj odlišné úžitkové vlastnosti. Prvým, najzákladnejším rozdielom, ktorým sa medzi sebou rôzne modely kamier rozlišujú – je druh používaného média. 

Akú kameru si vybrať?

Vianoce už pomaly klopú na dvere. Je čas rozmýšľania nad výberom vhodného darčeka. Tí, ktorí si chcú vzácne vianočné chvíle zachytiť na kameru, by už mali pomaly začať rozmýšľať nad výberom vhodného modelu. Výber vhodnej kamery nie je vôbec ľahká vec, pretože vponuke je nepreberné množstvo rôznych značiek amodelov od najjednoduchších až po profesionálne. Ďalším problémom je to, že vrovnakej cenovej relácii sa pohybujú modely kamier rôznych formátov, čo so sebou prináša aj odlišné úžitkové vlastnosti.

Prvým, najzákladnejším rozdielom, ktorým sa medzi sebou rôzne modely kamier rozlišujú – je druh používaného média. Najstarším je pásik vkazete (Digital 8 aMiniDV), mini DVD spriemerom 8 cm, pevný disk (HDD) avýmenné pamäte (SD pamäťové karty).

Kazeta spásikom Pritomto vsúčasnosti najstaršom médiu sa ešte stretávame sdigitálnym, ale aj sanalógovým záznamom. Ide otypy Video 8, ktoré už nie sú vponuke, iba ak ztzv. „druhej ruky“ v bazáre. Ďalším pásikom je tzv. Digital 8, využívajúci rovnaký druh kazety ako Video 8. Posledným najviac využívaným pásikom je typ MiniDV.

MiniDVTento vsúčasnosti najviac rozšírený formát sa objavil vroku 1995, ako spoločný štandard niekoľkých značiek. Záznam sa zhotovuje vo vlastnom formáte MiniDV, ktorého hlavnou prednosťou je, že nepoužíva žiadnu komprimáciu obrazu, takže záznam je kvalitnejší ako pri iných záznamových médiách. Spočiatku boli vyvinuté dve veľkosti kaziet – väčšia aterajšia MiniDV. Väčší typ však zmizol ztrhu. Takže dnes sa používa iba MiniDV. Zvláštnosťou tohoto média, je možnosť zaznamenania veľkého objemu dát. Pri SP rýchlosti záznamu sa na 60 minútovú pásku zmestí až 13 GB dát. Vponuke sú kamery sjedným, alebo ztroma snímačmi. Výhody trojsnímačových kamier sú nesporné. Ponuka dnešného trhu je neobyčajne široká. Ceny jednosnímačových modelov sú od 10000 do 23 000 Sk, troj snímačových od 19000 do 46 000 Sk.

Digital 8 Formát Digital 8 vznikol ufirmy Sony, ktorá ho uviedla na trh vroku 1999. Zvláštnosťou tohoto formátu bolo to, že využíval mechaniku modelov Video 8/Hi8 vtej dobe značne rozšírenú. Týmto počinom sa

vlastne nevídane znížili ceny digitálnych kamier aj pre video amatérov. Ďalšou zvláštnosťou bolo, že modely Digital 8 dokázali prehrávať aj staršie analógové záznamy (Video 8/Hi8) adigitalizovať ich. Formát Digital 8 využíva de facto rovnaký záznamový formát (typ kompresie, dátový tok apodobne) ako formát DV. Vsúčasnosti možno konštatovať iba to, že Digital 8 je dožívajúcim formátom.

HDV

Novým synonymom vsúčasnosti nielen uvidea, ale aj utelevíznych prijímačov je: vysoké rozlíšenie. HDV je prvý formát, ktorý ponúka amatérom video vo vysokom rozlíšení. Priekopníkom vsegmente amatérskych HDV kamier bola práve firma Sony, ktorá vroku 2003 priniesla na trh prvý model. Vzásade vychádza zformátu MiniDV, pretože používa rovnakú kazetu, ale pracuje sdvoma rozlíšeniami 1280×720 alebo 1440×1080 bodov. Pri spracovávaní sa používa osvedčený MPEG-2. Formát obrazu je samozrejme širokouhlý. Ceny sú od 55000 do 70 000 Sk. (Vložiť obrázok č. 3 – Sony HDR-SR1) DVD Nebývalý rozmach formátu DVD zaujal aj konštruktérov kamier. Prvou lastovičkou bola firma Hitachi vroku 2000, ktorá použila zmenšenú verziu DVD disku spriemerom 8 cm. Podľa typu výrobcu

kamery, možno záznam vsúčasnosti ukladať buď na DVD-R, DVD-RW, DVD+RW alebo DVD-RAM. Základom tohoto systému záznamu je jednoduchosť vpoužívaní, pretože záznam zhotovený na DVD netreba prepisovať, ani samotnú kameru netreba pripojiť na televízny prijímač. Pri DVD kamerách by si mohol človek myslieť, že niečo nafilmuje, médium vyberie azáznam môže jednoducho prehrať na domácom kine alebo DVD prehrávači. Ale toto je možné iba pri použití záznamového média DVD-RAM, ktorého cena je ale vyššia ako ostatných DVD médií. Hociktoré zo zostávajúcich médií, musíte pred vložením do prehrávača uzavrieť, finalizovať, aaž potom bude možné takéto médium prehrávať. Určitou nevýhodou je kvalita samotného záznamu, pretože pri najvyššej kvalite záznamu možno zhotoviť iba 30 minútový záznam, čo predstavuje 1,4 GB dát. Ďalšou nevýhodou je to, že záznam zhotovovaný vMPEG-2 sa horšie strihá ako usystému miniDV. Ceny jednosnímačových modelov sú od 16 000 do 33 000 Sk, troj snímačových od 28000 do 35 000 Sk.

HDD Bolo len otázkou času, kedy sa pevný disk (harddisk – HDD), známe to počítačové záznamové médium, dostane aj do kamier. Miniatúrne pevné disky skapacitou 20 GB a30 GB prvý krát implantovala do svojich modelov vroku 2005 firma JVC. Základnou prednosťou je dĺžka záznamu. Ten sa pohybuje u30 GB disku až vdĺžke 7 hodín, pričom zodpovedá kvalitou DVD. Určité potiaže ale zostávajú, podobne ako uDVD modelov so strihom záznamu, pretože tento je tiež zhotovený vo formáte MPEG-2. Trocha inou cestou sa dal Samsung, ktorý využíva formát MPEG-4.

Digitálny prepis je zatiaľ možný iba prostredníctvom počítača, alebo špeciálnej napaľovačky. Týmto modelom sa potešia najmä záujemcovia spotrebným počítačovým zázemím. Výhodou tohto záznamového média sú malé rozmery kamera aprakticky nulové náklady na prevádzku (netreba kupovať záznamové médium). Kdispozícii nie je zatiaľ veľa modelov, pričom väčšina znich patrí do strednej avyššej cenovej kategórie. Ceny jednosnímačových modelov sú od 22000 do 37 000 Sk, troj snímačových od 40000 do 52 000 Sk.

Pamäťové karty Zrejme najprogresívnejším čo sa týka budúcnosti, ale zatiaľ vpraxi málo využívaným médiom sa javia pamäťové karty. Určitou prekážkou vsúčasnosti je malá kapacita kariet aich pomerne vysoká nákupná cena. Ako úspešný príklad využitia je SD kamera Panasonic SDR-S100, či model Sanyo Xacti. Horúcou novinkou je prvý HD model Sanyo Xacti HD1, využívajúci pre záznam obraz srozlíšením 1280×720 bodov akompresiu MPEG-4. Pri strihu takéhoto záznamu sú problémy rovnaké ako umodelov sHDD.

(me)

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review