Enormný záujem o Conected Life

13. 04. 2008 | 4/2008 | Comments [0]

Enormný záujem o Conected Life. Až 90 percent užívateľov širokopásmového pripojenia v Európe vyjadrilo záujem o službu štandardu Connected Life – teda inými slovami prístup k domácemu digitálnemu mediálnemu obsahu kdekoľvek a kedykoľvek, zatiaľ čo v USA to bolo len 77 percent.

Enormný záujem o Conected Life

Podľa najnovšieho prieskumu divízie Internet Business Solutions Group (IBSG) spoločnosti Cisco, majú užívatelia širokopásmového pripojenia v západnej Európe vyšší záujem o tzv. „Connected Life“ štandard než užívatelia v USAa mnohí sú zároveň ochotní platiť za hodnotu, ktorú touto službou získajú. Až 90 percent užívateľov širokopásmového pripojenia v Európe vyjadrilo záujem o službu štandardu Connected Life – teda inými slovami prístup k domácemu digitálnemu mediálnemu obsahu kdekoľvek a kedykoľvek, zatiaľ čo v USA to bolo len 77 percent. Aj keď 42 percent je ochotných za jednoduchý prístup a správu digitálneho mediálneho obsahu zaplatiť 3,5 eura mesačne, zatiaľ majú stále problém nájsť správne riešenie, ktoré by bolo jednoduché, rýchlo inštalovateľné a vysoko spoľahlivé.

Vyplýva to zo zistení zákazníckej štúdie pre západnú Európu divízie IBSG spoločnosti Cisco. V rámci štúdie bola vybratá hypotetická služba ako súčasť širšej ponuky štandardu Connected Life, na ktorú vyslovilo svoj názor 1 500 užívateľov širokopásmového pripojenia z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Veľkej Británie. Služba štandardu Connected Life by umožňovala ukladanie, správu a využívanie domáceho digitálneho mediálneho obsahu prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek a kedykoľvek. Navrhovaný domáci mediálny obsah zahŕňa televíziu, film, kalendár, adresár, digitálny fotoalbum, video a hudbu.

Plná verzia vpriloženom pdf

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review