NOVÁ ÉRA SPOTREBNEJ ELEKTRONIKY

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

"Dynamika, ktorá rozbehla revolúciu v oblasti osobných počítačov sa teraz presúva aj do segmentu spotrebnej elektroniky," povedal Paul Otellini Prezident a COO spoločnosti Intel v rámci prednášky Industry Insiders na veľtrhu International Consumer Electronics Show. "Ako sa svet spotrebnej elektroniky a príslušného obsahu presúva z analógovej na digitálnu platformu, vzniká príležitosť k zrýchleniu inovačného cyklu v oblasti výkonu, cien a integrácie funkcií spotrebnej elektroniky v zariadeniach.

NOVÁ ÉRA SPOTREBNEJ ELEKTRONIKY

“Dynamika, ktorá rozbehla revolúciu v oblasti osobných počítačov sa teraz presúva aj do segmentu spotrebnej elektroniky,” povedal Paul Otellini Prezident a COO spoločnosti Intel v rámci prednášky Industry Insiders na veľtrhu International Consumer Electronics Show. “Ako sa svet spotrebnej elektroniky a príslušného obsahu presúva z analógovej na digitálnu platformu, vzniká príležitosť k zrýchleniu inovačného cyklu v oblasti výkonu, cien a integrácie funkcií spotrebnej elektroniky v zariadeniach. Môžeme to vnímať ako prenesenie Moorovho zákona do ďalšieho odvetvia. Naším cieľom je zrušiť bariéry medzi elektronickými zariadeniami v domácnosti aj v ich okolí. Pracujeme na tom spoločne s výrobcami PC a spotrebnej elektroniky. Spoločnosť Intel sa bude v roku 2004 na túto oblasť zameriavať podobne, ako na rozšírenie bezdrôtových technológií v sektore mobilných počítačov v minulom roku.”

Platforma pre digitálnu domácnosť

Spoločnosť Intel sa chystá zamerať svoju pozornosť na inovácie v oblasti kremíkových technológií a na otvorené platformy pre digitálnu domácnosť, ktoré umožnia zahájenie novej éry spotrebnej elektroniky – jednotlivci potom budú mať digitálny obsah k dispozícii kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení. Intel svoje produktovo orientované snahy ďalej posilňuje dvestomiliónovým fondom na podporu digitálnej domácnosti. Ako bolo ohlásené naposledy, investičný fond Intel Digital Home Fund bude investovať do spoločností, ktoré naväzujú na produkty Intel a urýchľujú vývoj kľúčových technológií a obsahu, ktorý skvalitní a zjednoduší prevádzku konceptu digitálnej domácnosti. Fond je dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti Intel realizovanej v rámci programu Intel Capital. Okrem dielčích investícií spoločnosť Intel ďalej zúžitkuje svoje znalosti v oblasti bezdrôtovej komunikácie a kremíkových technológií a pripraví nové technológie pre prevádzku a správu digitálneho obsahu. Patrí sem práca na projekte Entertainment PC (zábavné PC) – rozmerovo malých PC s pripojením na televíznu obrazovku. Zábavné PC je možné využívať k organizácii, získavaniu a prevádzke digitálneho obsahu, ako je hudba, filmy, TV programy, hry a video vo vysokom rozlíšení. Tieto zariadenia budú schopné zdieľať digitálny obsah bezdrôtovo a budú riadené diaľkovým ovládaním namiesto klávesnice. Budú obsahovať TV tuner a poslúžia ako prevodník digitálnych médií s mnohými audio a video konektormi. Zábavné PC poslúžia taktiež ako prípojné body do bezdrôtovej siete. Ich uvedenie sa predpokladá v polovici roka a množstvo výrobcov PC ich plánuje predávať za ceny pod 800 dolárov.

TEKUTÉ KRYŠTÁLY

Ďalšou modernou technológiou sú tekuté kryštály na čipe LCOS (Liquid Crystal on Silicon), ktoré skvalitnia obraz veľkoplošných televízii a znížia ich ceny. LCOS technológia pripravovaná spoločnosťou Intel pod kódovým názvom Cayley by mala byť použitá vo veľkoplošných televíziách už tento rok. Behom nasledujúceho roka sa predpokladá pokles cien týchto televízii pod hranicu 2 000 USD.

Spoločnosť Intel taktiež zabezpečuje kľúčové technológie pre pokročilé set top boxy, zariadenia pre spracovanie digitálneho obsahu, prenosné multimediálne prehrávače, adaptéry pre digitálne média a ďalšie zariadenia, ktoré rozšíria možnosti, flexibilitu a možnosť voľby pri využívaní digitálneho obsahu.

Aby sa výhody kremíkových technológii ku spotrebiteľom skutočne dostali, spoločnosť Intel napomáha vývoju otvorených štandardov a priemyslových špecifikácií, ktoré budú pre zdieľanie obsahu medzi rôznymi zariadeniami potrebné. Intel je zakladajúcim členom pracovnej skupiny Digital Home Working Group, do ktorej dnes patria firmy z oblasti výrobcov PC, poskytovateľov obsahu a spotrebnej elektroniky. Jej cieľom je zostavenie technologických špecifikácii podľa potrieb spotrebiteľov.

ŠIROKOPÁSMOVÝ INTERNET

Ďalším príkladom spolupráce spoločnosti Intel a ďalších firiem je vývoj technológie DTCP/IP (Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol), ktorá koncovým užívateľom umožní bezdrôtové, chránené zdieľanie digitálneho zábavného obsahu medzi rôznymi zariadeniami v domácnosti. Vďaka spolupráci s poskytovateľmi obsahu, ako je Warner Brothers a ďalší, sa táto technológia javí ako kľúčový prvok ďalšej zábavy pre digitálnu domácnosť.

“Širokopásmové internetové pripojenie, domáce PC a bezdrôtová technológia, spoločne so schopnosťou bezdrôtového zdieľania kvalitného obsahu – toto všetko v budúcnosti spotrebiteľom umožní sledovať premiérové filmy doma už v deň ich uvedenia do kín,” povedal Paul Otellini. “Z nášho pohľadu, digitálna domácnosť nieje až tak o nejakom mieste, ale o možnosti zdieľania obsahu medzi vreckovými počítačmi, mobilnými telefónmi a veľkoplošnými televíziami, aby si užívateľ mohol vychutnať digitálny obsah spôsobom akým bude chcieť, kde bude chcieť a kedy bude chcieť.”

(sk)

Firma: Intel

Image gallery


Write review