Nová príležitosť pre digitálnu televíziu - multimediálna platforma pre domácnosti

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

Nová príležitosť pre digitálnu televíziu - multimediálna platforma pre domácnosti. Multimediálna platforma pre domácnosti MHP (Multimedia Home Platform) predstavuje nové interaktívne služby a nové príležitosti pre digitálnu televíziu. Na základe platformy MHP, spojovacieho mostíka medzi televíziou a internetom, všetci televízni diváci budú môcť využívať s priamym prístupom, nové služby bez počítača alebo bez počítačových znalostí.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.