Predaj spotrebnej elektroniky.

16. 07. 2006 | 1/2006 | Comments [0]

V roku 2006 výrobky spotrebnej elektroniky dosiahnu nový rekord v predajnosti, očakáva sa obrat vo výške 135,4 miliárd USD. Vychádza sa z údajov získaných na základe prieskumu trhu Združením pre spotrebnú elektroniku CEA (Consumer Electronics Association) vydaných v januári 2006, tesne pred otvorením medzinárodného veľtrhu spotrebnej elektroniky v americkom Las Vegas, USA.

Predaj spotrebnej elektroniky v roku 2006: obrat 135,4 miliardy USD

Vroku 2006 výrobky spotrebnej elektroniky dosiahnu nový rekord vpredajnosti, očakáva sa obrat vo výške 135,4 miliárd USD. Vychádza sa z údajov získaných na základe prieskumu trhu Združením pre spotrebnú elektroniku CEA (Consumer Electronics Association) vydaných vjanuári 2006, tesne pred otvorením medzinárodného veľtrhu spotrebnej elektroniky vamerickom Las Vegas, USA. Uvedený veľtrh sa považuje za najväčšiu celosvetovú prehliadku výrobcov spotrebnej elektroniky.

„Čísla hovoria za všetko, odvetvie spotrebnej elektroniky je vysoko aktívne“, povedal pred otvorením veľtrhu výkonný prezident CEA Gary Shapiro. „Predaj prekročil naše očakávania zroku 2005, celkovo sme dosiahli obrat 125,9 miliárd USD avroku 2006 očakávame nárast o8 %. Predajnosť spotrebnej elektroniky neustále stúpa, každý rok prekonáva rekordy, pretože naše priemyselné odvetvie sa neustále mení tak, aby spotrebiteľom poskytovalo výrobky, ktoré majú radi asvoju existenciu si bez nich nevedia predstaviť. Tento týždeň sa už neviem dočkať predvedenia tisícok nových výrobkov na medzinárodnom veľtrhu, ktoré neustále ovplyvňujú nárast tohto prosperujúceho priemyselného odvetvia.“

Prognózy na rok 2006 sú uvedené vspráve „Predaj apredpoklady predaja spotrebnej elektroniky vUSA“, ktorú dvakrát ročne vydáva CEA, vždy pri príležitosti medzinárodného veľtrhu na základe údajov získaných koncom uplynulého roka apotom aktualizovanú verziu vpolovici roka. Vtohoročnej správe sa uvádza, že vzávere roka 2005 sa prekonali predpokladané ukazovatele CEA vhodnote 122 miliárd USD, vporovnaní srokom 2004 sa zvýšili o11 %. Atribúty CEA rástli vroku 2005 rýchlejšie vďaka výrobkom nastupujúcej novej generácie ainováciám personálnych zariadení pre rádiovú komunikáciu, televízorom s plochými obrazovkami, prehrávačom MP3,herným konzolám asúvisiacim softvérom.

Rast predaja digitálnej televízie

CEA očakáva, že vroku 2006 bude sortiment zariadení pre digitálnu televíziu (DTV) trvale zvyšovať predajnosť vtomto priemyselnom odvetví knovým maximám. Očakáva sa celkový predaj v hodnote 23 miliárd USD, čo predstavuje18 miliónov predaných zariadení. Vroku 2005 sa predaj DTV zvýšil o60 % na 17 miliárd USD. Tento nárast je spôsobený zvýšením popularity aznížením konkurenčných cien plochých televíznych obrazoviek LCD aplazmových obrazoviek. Spoločne tieto obrazovky predstavujú 40 % predaja všetkých DTV. Analógové adigitálne LCD televízne prijímače vsúhrne predstavujú 3 miliardy USD a4 miliardy prijímačov. Plazmových televíznych prijímačov sa predalo približne 2 milióny kusov, celkovo za 4 miliardy USD. Televízne prijímače vo formáte HDTV trvale dosahujú 83 % celkového trhu DTV.

Počas roka 2006 budú neustále narastať dodávky herných konzol novej generácie, čím kategória hier dosiahne obrat 14 miliárd USD. Táto kategória dosiahla počas roka 2005 zdravý rast scelkovým obratom 12 miliárd USD, následne po prvých dodávkach herných konzol novej generácie s príslušným kompatibilným softvérom.

Stabilný trh prehrávačov MP3

CEA tiež predpokladá stabilný trh s prehrávačmi MP3, ktoré smožnosťou prehrávania videa ešte viac upútajú pozornosť spotrebiteľov. „V roku 2006 plánujeme zvýšenie predaja prehrávačov MP3 na 4,5 miliardy USD. Predpokladáme, že30 % všetkých predaných prehrávačov MP3 bude maťmožnosť prehrávať video,“ povedal výkonný riaditeľ pre analýzy priemyselného odvetvia Sean Wargo. „V roku 2005 technika MP3 pomáhala posilňovať trh saudio aplikáciami aich doplnkami. Smožnosťou prehrávania videa predaj prehrávačov MP3 dosiahol neuveriteľných 200 % s obratom 3 miliardy USD. Tento vývoj by mal pokračovať aj v roku 2006.“

CEA predpokladá, že vtomto roku dosiahnu dodávky pre predajcov komunikačných zariadení pre rádiové siete približne 16 miliárd USD. Vroku 2005 hýbali priemyselným odvetvím spotrebnej elektroniky najmä zariadenia rádiovej komunikácie, napríklad telefónne prístroje, najčastejšie pri uvedení novej generácie telefónov sviacnásobnými vlastnosťami afunkciami. Mnoho telefónov na súčasnom trhu spersonálnymi rádiovými zariadeniami je vybavených digitálnym fotoaparátom,videokamerou, prehrávačom MP3, navigáciou GPS, možnosťou príjmu televízneho vysielania aobsluhou spojenia prenosným modemom. Vroku 2005 sa predalo 104 miliárd telefónnych prístrojov pre rádiové siete vcelkovej sume 13,5 miliónov USD.

(mk)

Image gallery


Write review