Spotrebná elektronika - najrýchlejšie rastúci trh

29. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Spotrebná elektronika - najrýchlejšie rastúci trh.Domov je istota, do ktorej ľudia ochotne investujú veľké množstvo peňazí, chcú si to miesto urobiť čo najpríjemnejším. Napríklad v Číne spotrebitelia ročne utratia na vylepšenie, údržbu a opravy domácností zhruba 50 miliárd dolárov a tieto výdaje rastú cca o 20 percent ročne.

Spotrebná elektronika – najrýchlejšie rastúci trh

Domov je istota, do ktorej ľudia ochotne investujú veľké množstvo peňazí, chcú si to miesto urobiť čo najpríjemnejším. Napríklad vČíne spotrebitelia ročne utratia na vylepšenie, údržbu a opravy domácností zhruba 50 miliárd dolárov a tieto výdaje rastú cca o 20 percent ročne. Renovácia domácnosti je populárna taktiež vo Veľkej Británii, kde ľudia podľa posledných prieskumov plánovali do vylepšení domovou vprvej polovici roku 2005 vložiť zhruba 109 miliárd dolárov.

Väčšina ľudí si chce svoj voľný čas vychutnať, venovať sa oddychovým aktivitám, nechať sa baviť, prípadne sa zaoberať ďalšími produktívnymi činnosťami. Prieskumy medzi spotrebiteľmi ukazujú, že medzi najobľúbenejšie aktivity patrí sledovanie televízie, filmov, počúvanie hudby a činnosti na počítači. Podľa nedávnej štúdie napríklad 36 miliónov Američanov – alebo 27 percent užívateľov Internetu – uvádza, že si sťahuje hudbu alebo filmy. Jeden zposledných GMI prieskumov, ktorý sa uskutočnil na vzorke 20 000 respondentov z 20 krajín odhalil, že okrem Spojených štátov sa vo všetkých krajinách počítač zaradil na rebríčku nevyhnutnosti nad televíznym prijímačom. Podľa výsledkov GMI prieskumu celých 75 percent spotrebiteľov označilo PC ako techniku, ktorú „musí mať“, televíziu tak ohodnotilo 67 percent opýtaných. V Spojených štátoch zostáva centrom domácnosti televízia, neobíde sa bez nej 89 percent spotrebiteľov a PC nasleduje vtesnom závese s 87 percentami.

Štatistiky predaja potvrdzujú, že najrýchlejšie rastúcim odvetvím je práve trh so spotrebnou elektronikou. Vroku 2004 vUSA vzrástol veľkoobchodný predaj spotrebnej elektroniky o 11 percent a dosiahol 113,5 mld. dolárov a podľa odhadov vroku 2005 vzrastie opäť o 11 percent a dosiahne objemu 125,7 mld. USD.

Súčasťou najnovšieho vývoja je prudký nárast predaja digitálnych fotoaparátov, MP3 prehrávačov, prehrávačov CD/DVD, digitálnych televízií, osobných videorekordérov, digitálnych set-top boxov a podobných atraktívnych prístrojov. Táto vlna presne odpovedá presunu spotrebiteľov od analógových zariadení kdigitálnym v očakávaní ešte zaujímavejších zážitkov snajnovším bohatým digitálnym obsahom. Spotrebitelia vnímajú digitálne zariadenie ako niečo prevratné taktiež preto, že môžu svoju obľúbenú hudbu, fotografiu a vlastné videá v počítači vytvárať, upravovať, ukladať a ľahko ich zdieľať prostredníctvom bezdrôtového a širokopásmového internetového pripojenia.

Prechod na digitálne média a konvergencia prepojených zariadení významne pôsobí aj vopačnom smere. Nedávne prieskumy ukazujú, že spotrebitelia dnes chcú digitálny obsah prehrávať v televíziách aj vhi-fi zariadeniach. Spotrebitelia by napríklad radi trávili čas s priateľmi a ďalšími rodinnými príslušníkmi prezeraním digitálnych fotografií na veľkej obrazovke v obývačke alebo počúvaním vpočítači pripravených skladieb na kvalitných reproduktorových sústavách rozmiestnených po celom dome.

Nové hranice

Hranice medzi spotrebnou a počítačovou technikou už vpodstate zmizla. Dnešného spotrebiteľa naviac toto rozdelenie príliš nezaujíma. Skôr sa dívajú dopredu a tešia sa, až im každé zariadenie vľubovolnom pokoji poskytne ľahký prístup k atraktívnemu obsahu. Spotrebitelia chcú za svoje peniaze všetky možnosti, vynikajúcu kvalitu zvuku a obrazu a maximálnu úžitkovú hodnotu.

Vďaka lepšej dostupnosti širokopásmových a bezdrôtových sieťových technológií sa tento deň rýchlo blíži. S rovnakým poňatím počíta aj vízia digitálnej domácnosti spoločnosti Intel. Digitálna domácnosť má spotrebiteľom sprístupniť digitálny obsah na rôznych zariadeniach a na akomkoľvek mieste vdome, a to bez ohľadu na zdroj. Táto vízia spája dva v domácnosti doteraz izolované svety – ostrovček spotrebnej elektroniky s televíziou, vežou, prijímača vysielania atď. a počítačový ostrovček s internetovým obsahom a širokopásmovým pripojením – integruje ich dohromady prostredníctvom hladko fungujúcej, interoperabilnej domácej siete. Hlavným refrénom je „interoperabilita“. Aby spotrebitelia mohli vstúpiť do digitálnej domácnosti, potrebujú technológie pre zdieľanie médií, potrebujú digitálne zariadenia, ktoré sa ľahko používajú, prepájajú azdieľajú. To je cesta k zábave a mimoriadnym zážitkom.

Image gallery


Write review